Pyramiderne og Indvielsesprocessen

Når vi står over for pyramiderne, de som nu er slidt så langt ned som de næsten kan blive slidt ned, så står vi over for et under af bygningskunst. Vi kan ikke forklare det vi kan ikke forstå at de kunne bygge det.

Dengang i Ægypten da man byggede pyramiderne, (nu er det ikke mennesker der har bygget pyramiderne det er ganske enkelt de store Mestre som var kommet udefra og som kunne give os den lære og som kunne give os lærebogen i form af vinkler og af talværdier og alt det, sådan så de andre Mestre som skabte det vi kalder for mysterieskolerne kunne være sikre på at værdierne, lærdommen, den stod mejslet, bygget i sten,) da havde disse land områder ikke været under vand, det kom de senere idet pyramiden og Påskeøen med sine forunderlige stenstøtter to gange har været under havets overflade, endda med de byggede pyramider, som er bygget så genialt, så mesterligt, som vidner om arkitekter, bygmestre, med en indsigt en viden i den kunst at da de blev sænket ned under vandoverfladen var der intet vand der trængte ind i de inderste kamre, fordi stenene slutter så tæt, så man siger at hvis man vil prøve på at stikke en knappenål ind mellem stenene hvis der er mulighed for det med den cement der dækker stenene og hvis man hamrer på den cement så går der flager af stenen men cementen holder.

Hvad er det for en cement. Der var oprindelig intet cement, ingen cement der sluttede stenene sammen, men der var en cement der lå udenom som glattede hele bygningen så disse pyramider stod som skønne skinnende juveler bogstavelig talt i solens skin, i måneskinnet ved nattetid. Det har været vidunderligt at se og hvad de har været brugt til ved vi, men nu er cementen væk, kun rester sidder hist og her hvor der har været mulighed for at den kunne holde sig fast endnu. Den cement har en symbolsk betydning samtidig med alt hvad der har med pyramiderne og pyramiden at gøre, den store fødsels pyramide, kendt som, dens oprindelige navn var Khufu og er meget meget ældre end det tidsinterval som den almindelige ordinære videnskab, den ortodokse videnskab peger på og tegner sig for.

Men denne cement er symbolet på det der binder sjælene sammen. Stenene, ingen af dem har samme mål, de er individuelle i størrelsesorden, slutter så fint sammen, er symbolet på os, på jer, på mennesker i broderskabets orden. Nu er der jo mange, mange flere mennesker end den store pyramide er bygget af. Den er bygget af 2 millioner 6 hundrede tusinde kvadre . De andre af knap så mange da de repræsenterer tre forskellige størrelses ordener. Men fødselspyramiden, Keops pyramiden, som den har fået som navn langt, langt senere op til vor tid, står som symbolet på menneskeheden i dag. Og det betyder at symbolsk viser den, hver enkelt sten, slebet til, tilpasset til sin plads i verdensbygningen, det er symbolet

.Men stenene, individuelle i størrelsesorden, de er vidnesbyrd om det vidunderlige bygningsværk som hvert enkelt menneske repræsenterer, og stenene repræsenterer mineralriget, det som repræsenteres i vort indre som skelet, da det er er mineralriget som er repræsenteret der.

Dyreriget ser vi så vidunderlig levendegjort i Sphinxsen med Jomfruen. En menneskekrop og løven. Det betyder at imellem Jomfruen og Løven blev dette mesterværk gjort af væsener som var så langt langt langt forud vores udvikling

Men stenene, individuelle i størrelsesorden, de er vidnesbyrd om det vidunderlige bygningsværk som hvert enkelt menneske repræsenterer, og stenene repræsenterer mineralriget, det som repræsenteres i vort indre som skelet, da det er er mineralriget som er repræsenteret der. Dyreriget ser vi så vidunderlig levendegjort i Sphinxsen med Jomfruen. En menneskekrop og løven. Det betyder at imellem Jomfruen og Løven blev dette mesterværk gjort af væsener som var så langt langt langt forud vores udvikling

Se nu f.eks. den store pyramide, som ikke har 5 tallet , men den er bygget i tre forskellige stenarters forskellige hårdhed, en blød stenart er den øverste, men den hårdeste er den, der danner selve grunden. Altså kort og godt, 3 forskellige stenarter har opbygget pyramiden.

Den religion vi nu kommer til at stifte bekendtskab med den er identisk med at vide og ikke at tro. Der var en ting som også står i den hellige skrift og som er bibeholdt. Mesteren som havde været fyrretyve dage i ørkenen o.s.v. De 40 tyvende ser vi mange gange, det er tal, en talværdi som også viser hen til pyramiderne, det er de fire hjørnestene med et nul bagved. 

Der er mange, mange ting fordi pyramidens talværdi, den store pyramide som er indvielsescenteret den har  også 12 tallet som ledestjerne. Men 12 er et 1 tal og et 2 tal og når vi lægger de to  sammen så får vi tværsummen 3 og det er treenigheden i alt levende skabt. Sol, Måne og Jord for vores vedkommende. Ånd, Sjæl og Legeme. Den højeste verden i de tre himle, de repræsenterer nemlig tonerne, lyden i den tredje verden og det er det der bliver skabelsesagtens højeste formål, at bringe os derop som konkret konstante levende indvånere.

Det er fantastisk som den nøgle vil afsløre verdensrummets gåde som bliver løst nu, og Sphinxen splintres måske, det er der god mulighed for vi har noget der hedder atombomber men de andre bliver stående. Det er nemlig Sphinxens gåde som bliver løst, dyr menneske, for nu løser du gåden og så bliver du menneske og tilhører ikke dyreriget.

Du ser pyramiderne står dernede med sit kvadrat. Set fra oven er det en kvadrat men set nedefra da er det nogle trekanter der står op imod hinanden. Hvis du breder disse trekanter ud til siden ( klipper dem ud i pap og breder dem ud og fastholder i centrum med en usynlig top) hvad har du så, en to tre fire fem seks syv otte hjørner.

Den har fire hjørner foroven, den har nemlig aldrig nogensinde haft nogen top, ligesom de andre to pyramider har haft. Det har den ikke haft, den har en platform foroven.  Så  set fra oven har vi 4 hjørner  i øverste kvadrat og 4 hjørner i grundkvadratet og 4 + 4 det er 8, og så har vi mennesket - den indviede, som stiller sig efter indvielsen - mysteriet der er gennemgået - gennemført i hele det indre i pyramidens gange o.s.v. Da træder han op igennem kanalen, den store hal, som forefindes derinde, så kommer han op og stå på toppen og repræsenterer selv toppen af det hele, netop Kristus bevidstheden. Så er han i virkeligheden - efter at have været de 8 punkter - så er han det 9ende princip, nemlig mennesket  som står og skuer ud over sin verden, ophøjet fra jordens stade.

Den har fire hjørner foroven, den har nemlig aldrig nogensinde haft nogen top, ligesom de andre to pyramider har haft. Det har den ikke haft, den har en platform foroven.  Så  set fra oven har vi 4 hjørner  i øverste kvadrat og 4 hjørner i grundkvadratet og 4 + 4 det er 8, og så har vi mennesket - den indviede, som stiller sig efter indvielsen - mysteriet der er gennemgået - gennemført i hele det indre i pyramidens gange o.s.v. Da træder han op igennem kanalen, den store hal, som forefindes derinde, så kommer han op og stå på toppen og repræsenterer selv toppen af det hele, netop Kristus bevidstheden. Så er han i virkeligheden - efter at have været de 8 punkter - så er han det 9ende princip, nemlig mennesket  som står og skuer ud over sin verden, ophøjet fra jordens stade.

Men lad os nu bare tage dem, som er henholdsvis en kvadrat, når man ser den foroven, en firkant med en top, det er 5 tallet. Idet at den kristne mystik repræsenterer talmystikken 3, 4, og 5. Læg mærke til det ejendommelige igen, at når vi siger 3 og 5, så er det 8, og når vi lægger de talværdier sammen, så får vi tallet 12. Men tallet 12, tværsummen det er 3, og 3 og 1 det er 4, og så har du korsets form, og det er de fire elementer.

Alt det er nedlagt i disse mærkelige symboler, som har tegnet sig igennem årtusinder og atter årtusinder. Korsfæstelses dramaet, det fandt sted igennem mange, mange hundrede år, igennem de indvielsesmysterier, som blev bygget op inde i det, vi kalder for den store pyramide, som netop repræsenterer den store talværdi. Men se den store talværdi i pyramiden, den store pyramide, den tæller sig for 9 i stedet for 12 , menneskets tal 9, 9, 9.  9 for fysikken, 9 for sjælen og 9 for ånden, 3 x 9 er 27 og 2+7= 9. Hvordan man end vender og drejer disse talværdier, så kommer vi til et bestemt tal, som er symbolet og brugt af mennesker - af menneskelige væsener - højt udviklede sjæle har taget det med i sit arbejdsmateriale og fungerer den dag i dag.

Dengang i tidernes morgen da man byggede pyramiderne havde Sphinxen en mægtig guldglorie omkring sig i ædelt guld, den er røvet for længst som også tiden har gjort sit indhug i selve Keops pyramiden, den ligger nu som et mærkeligt skelet med trappetrin i stedet for at være fuldstændig glat sleben flade som spejlede sollyset så vidunderligt så der stod en mægtig bue ovenover, nemlig regnbuen.

Hvorfor regnbuen, det kan jo ikke lade sig gøre i ørkensandet, nej men Nilen er lige klods op af, jo, jo, det var et land som er tanke bestemt som der, for pyramiderne de hviler på det sted på kloden hvor der er mest land samlet under et uden at der ellers er store have imellem, presis sådan er det. Det har sin mægtige mening, den korresponderer og selve pyramiden et punkt i Sphinxens hoved korresponderer med en af vores store moderstjerner, modersole, simpelthen. Det har sin mening, det er begyndelsen til den syvende lotusblomst som breder sig ud og som i helgenbilleder er symbolsk tegnet som udtryk for en glorie, den lysende glorie, det viser at de er indviet, at de tilhører et noget som er hævet over almindelig dyrisk menneskelighed.

Man tegnede da man byggede pyramiderne et stort, stort kvadrat, udlagde det i sandørkenen, inddelte det i 64 felter, sorte og hvide som vi kende det fra skakbrættet. Det plateau blev grundlaget for den kirke, det indvielses tempel hvoraf de forskellige ædle ordener som efterhånden har udviklet sig til mindre og mindre ædle men alligevel i sin kerne ejer sandheden som du selv gør.

På dette plateau af 64 felter trak man ved en bestemt ceremoni processen ned oppe fra.

Præsterne havde forud set hvor stedet skulle være inden man trak himmeriges porte og opbygning ned. Hvorfor? fordi vi skulle have Guds hus som tjener redskab som det sted hvor Gud boede og skulle vi have Gud ned til Gudstjeneste så måtte vi selvfølgelig bygge en kirke efter den måde han bygger sin verden på. Det er den oprindelige årsag til at de bygges på denne måde. Alle kirker, navnlig katolske bygges efter samme mønster.

Præsterne kom gående i procession. Faraoen gik forrest og ved sin side havde han kvinden, hun skulle være med.

Faraoen bar 3 pæle i den ene hånd og en guld Zvastika (Zuastika, som betyder det gode tegn) i den anden hånd og med til dette ceremoniel hørte også præstinden som skulle slå pælen for præstindens sted

På plateauet der da trådte frem folkeskarerne i deres pragtfulde dragter i forskellig farve som hver svarede til deres farve i det dyrekredsens tegn de var født ind i. Nu var spændingen på sit højeste

Nu steg det ene stjerne billede op i horisonten og det andet tegnede sig allerede på himlen. Derfra i et nøjagtigt punkt ned i jorden slog Faraoen den første pæl for stjerne billedet Orion, Orions bælte som er identisk med gudinden Sahu. Han slog den anden pæl og ypperstepræstinden slog den tredje pæl.

Disse 3 pæle er identiske med de 3 nagler som Mesteren blev korsfæstet med til sit kors, materiens kors. Ild, jord ,vand, luft. Jabacha, Nur, Roach, Jeham.

De slog pælene ned, først den ene og så den anden og den tredje i centrum så de dannede en fuldstændig ret vinkel. Derfra vinklen i frimureriet. Når man havde denne vinkel så havde man også den anden vinkel ved snoretrækning (pæleslagning og snoretrækning er to vigtige ting) og når det var sket så kunne man begynde og så begyndte et vidunderligt bygningsarbejde .Pyramiderne de tre, faderen sønnen og helligånden, kemi, fysik og matematik. De er udtryk for akkurat det samme og betyder det, sagt til os nu som lever. 

Engang vil videnskaben nå så langt frem så de kan begynde at forstå hvad de har ment med deres mål, da Guderne skabte de bygninger. Tro ikke at de er slæbt dertil disse store stenmasser af slaver som er blevet pisket, aldrig. Det er lige så usandt som det mange af vore ukyndige præster prædiker i kirken.

Nej, de er båret igennem lyd og igennem en kraft som vi alle sammen i fremtiden får stærkere og stærkere udviklet, som vi stadigvæk har og allerede er begyndt at virke. En kraft som fra solar plexus, den har en mægtig energi, kan løfte de tungeste, tungeste ting op i uanede højder

Fødselspyramiden, Keops pyramiden den står i det ene hjørne af dette mægtige skakbræt, den står der, dækkende to sorte og to hvide felter. Den midterste pyramide står omtrent i nærheden af midten af skakbrættet. Den lille pyramide som udtrykkes som begrebet Guds evige billede, den er lidt forskudt uden for men i samme størrelse orden som et felt og det vil sige at det er Neophyttens optagelse.

Disse kolossale stenkvadre som feks. har med bygningen af loftet at gøre, for slet ikke at tale om de fem kamre ovenover som man ikke ved hvad er og som heller ikke er betegnet med nogen som helst hieroglyf.

Der er dog to hireoglyffer, det ene er en vædder og den anden er en vandkande. Hvad det betyder, det forstod de ikke. Det kan jeg sige jer. Vædderen, fødselens tegn i vandmandens tid hvor mennesket fødes og omformes fra dyr til menneske. Og det er de fem planer som ligger over jorden o.s.v. og der er to planer under jorden som er så tætte så det kan vi slet ikke forstå.

en hvad fortæller den os ikke i sin form. Der står tre bygninger dernede som er identiske med v.k.s. som er identisk med frimurerens murerske, trekanten. Der står intet mindre end fire trekanter og hviler sig op imod hinanden og vi ser det mærkelige at på Keops pyramide, indvielsestemplet, der er ingen top på, den mangler. ja men den er faldet af siger man. Nej det er den ikke, den har aldrig været der. Der er en lille firkant som er menneskets kvadrat, qrst i alfabetet QRST betyder Krist, det står der, ingen kan fjerne det. Alle sprog har de bogstaver stort set i sig med hensyn til den såkaldte civiliserede verden dermed underkender jeg ikke alle de andre som har deres specielle tegn men qrst er kvadratet og det kvadrat er du trådt ind i, jeg også.

Hvorfra har vi den kristne religion?. Fra indvielsesprocesserne i den store pyramide, Keops pyramiden nede i Ægypten. De gamle mestre byggede disse tre pyramider der er henholdsvis Faderen, Sønnen og Helligånden eller skal vi sige med de navne vi kender Kefren, Mykerinos og fødselspyramiden Keops med sine gange og rummene som udtrykker de universelle sandheder hvorfra vi i dag, du og jeg, i kommende tider skal få præciseret det vi har lært indefra og hvor Mesteren har talt fra Kongens kammer. 

ad os se på hvad er Kongens kammer for et kammer?. Det er hjertet, symbolet på hjertet, lidt forskudt for midterlinien. Hjertet ligger lidt til venstre skriver HC Andersen, selv hos en Kejser i Kina.

Men kongens kammer er 5 tallet, femtallet. Sarkofagen hviler på det tredje stenskifte i bygningen af pyramiden. Fem tallet er det vi fejrer, nemlig Pinsen, halvtredsinstyvende dagen, et 5 tal med et 0 bagved, i det vi kalder for menneskets udvikling

Dronningens kammer det er solar plexus og så har vi brønden der er nede under jorden, hoftepartiet, vægtskålen, dyrekredstegnet vægten, dette er ganske enkelt vore udløsningsorganer for den 13ende som er et vigtigt punkt idet det er den trettende i systemet omkring de 12. Den åbning har vi også for det er derfra spermen trænger ud og det er der i moderlegemet at det bliver skudt ind i ægget.

 Keops pyramiden er et sindbillede på mennesket og på Gud.

De tre pyramider som er anlagt dernede i Ægypten var indvielsestempel for de væsener som, sandsynligvis er dem der er vore lærere og skulle føre menneskeheden videre, havde nået det udviklingstrin.

Vi ved at når Neophytten var  nået til det stadie i sin udvikling hvor han var klar til sin indvielse i templet så stod han et sted ved Nilens bred og så kom der sejlende en båd af siv og i den båd var der to præster og de havde et kors.

De sejlede hen til ham, hilste ham og han hilste dem og de sagde træd ind her og "tag dit kors og følg os". Jesus af Nasareth siger i det ny testamente "tag jert kors og følg mig".

Så sejlede de langs Nilen (derfra legenden om Moses der også blev fundet i en båd af en Ægyptisk prinsesse. Vi har også den danske Kong Rolf der kom sejlende med hovedet liggende på et skjold. Alt det er symboler på det samme.

Når Neophytten var sejlet frem til indvielsen der, så sejlede han igennem forpoterne på Sphinxen. Sphinxen, halvt dyr , halvt menneske. Den står som symbol på den der sejler igennem.

Mellem forpoterne ved Sphinksen, der sejlede de ind fordi menneskets vugge er i havet. Man sejlede ind der,  De fire evangelister er samlet der. Hovedet er jomfruen, jomfruen har med månekræfterne at gøre,  og oksen det er hoveddelen af Sphinxens krop, så kommer halen som jo i og for sig er identisk med løvens tegn, med ildtegnet ( selve det menneskelige, det jomfruelige væsen er identisk med Johannes i den bibelske legende.) tilbage har vi fuglen med vinger.

På Sphinxen der ser men i hvert fald tydeligt, de tre her nævnte legemsdele, men man ser knap nok vingerne, som er slidt af ørkensandet, som har hvirvlet forbi den i de mægtige storme, der har jublet hen over ørkenlandskabet

Ingen får lov til at trænge igennem der uden på sin pande at have indvielsens mærke, en cirkel med zvastika tegnet.

Neophytten gennemgår en invielses proces idet han sejler igennem forpoterne ved Sphinxen. I Sphinxsen er 4 kamre som svarer til hjertekamrene i den menneskelige organisme. Derfra bevæger de sig igennem nogle gange til ned under den store pyramide til det sted vi kalder for brønden. Det ligger under overfladen af jordskorpen, udtryk for vore udskillelses organer. Kommer altså ned i brønden og bliver der lagt på det  kors han selv bar og nu begynder en opstigen op igennem de forskellige gange. (den ene af gangene peger nøjagtigt imod Jerusalem). 

Han kommer op til det vi kalder for hofteskålen, vægtens tegn og derfra bevæger han sig videre op og kommer til et sted hvor der er en rund sten skive der ligner et møllehjul og der skal han stille nogle små sten på plads, gøre rede for sit horoskop. Dengang måtte de selv regne stjernetiden ud. De var store matematikere, der var ikke nogen stor bog at slå op i, det måtte de selv gøre

Der sad en præst (pastorforus, derfra navnet præst) som sagde til ham. Her er din olielampe, tænd dit lys i mit men sørg for at din flamme brænder med rolig flamme og gå så frem, men der er ingen vej tilbage.

Når han havde gjort det så blev han ført op ti Dronningens kammer, Selvfølgelig springer jeg en masse over det ville føre for vidt andet. 

I dronningens kammer der er der en indhugning, skal vi sige en niche ind og den er tegnet som det vi kender fra vore kirker, et kirketårn. Hvad er spidsen? pyramiden, og hvad er kirketårnet? ilden, flammen.

Neophytten er nu iført en kåbe og bliver i Dronningens kammer stillet ind i nichen og brødrene går forbi og spotter ham og siger "Er du Guds søn" og han svarer som der står skrevet "Ja, jeg er Guds Søn". Vi har det trin der hedder piskningen og vi har det plan der hedder tornekroningen. 

Tornekronen, det er tankekronen vi mærker mest af alt i vor tid. Det er når tanken presser os, det er når du ligger om natten og vender og drejer dig og ikke kan sove, det er tankekronen som mærkes som en krone med spidser. En rosen gren der er flettet sammen men en rosen gren stadigvæk der trykker sig ind. Det var derfra der faldt bloddråber på Jesu bryst. (Var der kommet roser på korset hvis bloddråberne fra Kristi krone ikke var faldet ned på hans bryst).

Neophytten trænger frem i de forskellige stadier han nu skal trænge frem i. Han kommer op i den store gang deroppe o.s.v.

 

Hvad oplever han?. Nøjagtig det ritual som hele Jesus korsfæstelse taler om til de mindste enkeltheder. Derfra stammer det og derfra alle de forskellige symboler som man har inden for de forskellige hellige ordener. Mange er ukendelig. Hvem kan forestille sig at spejdernes tegn, den franske lilje er en fortegning af en skarabæ, Skarabæen er det oprindelige udgangspunkt til den tegning men det er jo ikke nemt at se hvis man ikke ved det på forhånd.

 

Neophytten når frem til Kongens kammer, til hjertets kammer og der får han sin dåb i sarkofagen. Der fører forskellige kanaler derind. En af kanalerne er lydkanal hvorigennem præsternes ord og sang lød ind til ham.

Der er nogle mærkelige kanaler som fører ind til kongens kammer udefra som giver frisk luft blandt andet, Nej det var lydkanaler og meget andet. Men i kan nok forstå at hvis der havde ligget en død i den kiste der, han har ikke brug for frisk luft, der har aldrig ligget et væsen der var død i den, men han var opstanden.

Men der er blot det at sige til det. Læg mærke til i foreksempel i kongens kammer, den kiste der står derinde hugget i en stor blok, hvordan det er gået for sig kan man ikke forklare men den var oprindelig det sted hvor det man kalder Jesus, altså Neophyten som også var Jesus, det var hans sted hvor han modtog sin dåb. Kisten har fem tallet som mål, alle målene her har femtallet, rummets mål er fem tallet. Det er Pinsefesten, Helligåndens nedstigen til Neophytten som modtager den endelige store indvielse. 

Den var fyldt med vand og han modtog sin dåb der, senere blev han lagt på et fletværk af bambus oven på kisten, brødrene lagde ham der, og så lå han der og i 3½ døgn var han ude af sit legeme. Dette 3½ døgn det er tiden fra den 21 dec. den korteste dag vi har her hvor lyset er på nulpunktet og til juleaften og julenatten den 24 om natten har vi så julefesten hvor vi efter 3½ døgns forløb begynder at mærke lyset åbenbare sig igen som et lille nyfødt barn. Det er det vi skal forstå ved barnets fødsel i julenatten som lyset der fødes i mennesket.

Når han kom tilbage igen, vågnede, så skulle han gøre rede for hvad han havde oplevet og kunne han gøre det så var han moden, han havde bestået prøven. Og det var i kongens kammer, for nu var han sandelig konge.

Tænk jer pyramiden er bygget sådan at på den tid når Neophytten modtager sin indvielse så falder lyset fra en ganske bestemt stjerne igennem den anden kanal og rammer hans pande. (Derfra dåben på din pande og for dit bryst)

Han bliver nu af brødrene ført op på spidsen af pyramiden, på den platform der er der ( den store pyramide har aldrig haft en spids som de to andre pyramider ) og der stod han så og så op mod himlen og så ud over hele platoet, over ørkenen og tog sit kongerige i besiddelse som en Kristus. han var kommet til en 4, 5, 6 dimension og den syvende med.

Da han nu er nået så langt i indvielses ceremonien, han bliver hyldet som Guds søn så har han oplevet et noget som er fantastisk. Det er hele verdens tegning han har gennemløbet. Han er blevet bespottet, han har oplevet det ceremonielle. Alt det som Neophytten oplever når han bliver indviet findes endnu i den kirkelige ceremoni.

Vi har  dette med konfirmationen " tror du på Gud Fader den Almægtige, Himlens og Jordens skaber" "Ja " siger man og hvad med dette " nedfaren til de dødes rige ". Der er to planer under vores plan som er meget tættere end vores men som hører os til. "Af jord er du kommet og til jord skal du blive osv. men af jord skal du igen opstå ".

Vi når frem til foråret, opstandelses kraften, der ligger det vigtigste i hele ritualet i hele begrebet. Du er opstanden, han er opstanden, jeg er opstanden. Tør du sige det til dig selv og altid hjælpe andre.

Skakbrættet, 64 felter, 6+4=10, det er ti tallet. Mand og kvinde et, det højeste tal, menneskets tal. Menneskets tal er ganske vist 9 9 9, men ti tallet fuldender det fuldkomne menneske

  Jeg siger disse ting for at vi kan forstå dette vældige område for at vi overhovedet kan studere og forstå noget om pyramiden. Jeg talte om viljen, kærlighed og visdom, da står de tre enheder dernede, den store pyramide som tidligere var violet i sin færdige skikkelse og den mellemste gul og den mindste rød. Så stod de der som repræsentant for Fader, Søn og Helligånd som er identisk med det vi kalder for vilje, kærlighed og visdom. Den store pyramide er det første loge tempel som strækker sine tråde ud til de forskellige templer som senere er bygget. Frimurertemplet regner sin fødselsdato fra dengang man åbnede for indvielsen i det store tempel der.

Overalt i universet lærer de den samme lektie, den samme skole går de i. Derfor findes også på de fysiske planeter rundt omkring i universet med deres centrum som er Solenergi, så har de pyramider på samme måde som vi har.

Det var en stor begivenhed da jordmenneskeheden var nået så langt frem så de kunne deltage i bygningen af pyramiderne. Skab en pyramide. Nu ved i godt det bliver ikke en pyramide i sten, men det bliver en pyramide i kød, i blod, i nerver, i alt det der tegner sig for at være et menneske. Den store pyramiden, de tre pyramider er i virkeligheden kun et symbol på mennesket.

  Hvis i nogen sinde kommer til at tale med et menneske som kalder sig indviet så lov mig kun at betragte ham som en ukyndig der ikke har spor forstand på det han taler om, jeg vil ikke sige han er svindler for han ved ikke han er det, Men en indviet, i har aldrig hørt en indviet udtale at han var en indviet og hvis han bliver spurgt så svarer han ikke. Det er en naturlov, han er tavs om det.

  Den loge vi taler om, og kirken de kristnes templer det er også et symbolsk kopi af det menneskelige legeme af den guddommelige orden. Vi har i dag fire kendte tegn, nemlig det vi kalder for de fire evangelister. Vi har løven vi har oksen, vi har Johannes billedet og vi har ørnen, i kender dem godt, de ses overalt hvor der er kirker, de ses som værende tegn på hver sin korsarm. De repræsenterer zodiakens ild jord vand og luft, de fire elementer