Fastelavnstiden & Pyramiderne

den 22 februar 1982

Det vi skal arbejde lidt med i aften, det er simpelthen noget der må inspirere os, ikke alene fra oven af men fra alle sider, indvendig og udvendig. Lyt afslappet så godt i kan, vi beskæftiger os nemlig nu med noget som er af allerstørste vigtighed, ikke alene for det enkelte menneske men for hele jordmenneskeheden.

Vi går ind i en tidsepoke hvor store begivenheder vil rodfæste sig selv i jordskorpen. Hvor kræfterne arbejder på en måde som mennesket slet slet ikke er i stand til at forstå ret meget af.

Kun de som er begyndt at lytte til den indre stemme, kun de der er begyndt at interresere sig for livets egentlige formål, som selv taler fra sit eget indre at nu er tiden inde. Så vil jeg gerne her og i dag sige, vi skal i de kommende måneder beskæftige os med disse store fester som vi allerede er trådt ind i, fordi de er af stor stor betydning i den første halvdel af året.

Kan i høre en vidunderlig lille stemme (barnepludren) som når vores ører inde fra en lille vugge som står derind, jeg vil bede jer om at forstå at der har vi det helligste af alt "Livet" bare livet, og sådan er vi i og for sig selv bare dette hellige liv. Vi gør os alt for mange bekymringer i det daglige. Det lyder mærkeligt at jeg skal gøre opmærksom på det men det er nødvendigt. Der kommer nu for alvor begivenheder for den store menneskehed som er af sådan en art, en sådan karakter at man må frygte såre, tilsyneladende men det er nødvendigt for jordmenneskehedens udvikling.

Jeg gentager igen og igen bekymre dig ikke om menneskenes udvikling det ligger i de allerbedste hænder. Det er rigtigt selv om det ikke er ordret fortalt så hedder det dog alligevel at "der falder ikke en spurv til jorden uden Guds vilje". Vi spør er det rigtigt, vi siger det og det siger vi en gang imellem for at trøste os selv, vi siger det til andre mennesker for at trøste dem så godt vi kan, uden at vi har nogen anelse om hvad det er for en Guds vilje der er tale om.

Men den viljes kraft du har i dig er intet mindre end Guds egen viljes kraft. De evner og den evnerigdom du har som endnu er i dvale, er Guddommens egne evner som han udvikler samtidig med at han udvikler verdensordenen inden for vores forståelse, helt og fuldt. Han er i færd med at skabe sig selv, han er ikke færdig med det arbejde, derfor må vi have tålmodighed og vi må øve os i tålmodets hellige kunst.

Men lad os nu se lidt på hvad det egentlig er der taler til os og hvorfor vi både er her eller hvor i nu end vil søge hen efter direktiv fra den indre guddom i jer selv.

I har hørt et navn der hedder Sai Baba, det er kommet på mode nu, der har været så mange forskellige navne som har været på mode, kan i huske ham den lille ret digre type som sad på en trone omgivet under åben himmel på en mægtig plads med tusinder af mennesker. Kan i huske hvad han lovede dem, kan i huske hvordan man opførte sig over for ham, man kyssede hans tå. krichna murti har nylig besøgt Adiar som fylder hundrede år i år og i anledningen af den fødselsdag skal der selvfølgelig være nogle fester.

Jeg siger nu noget her som jeg ikke helt er sikker på vil falde i alt for god en jord, men der findes en prægtig gjort statue af Madam Blavadtski og oberst Olkot, dem der er de egentlige grundlæggere af den teosofiske lære, som, er inspirede af mestrene. Madam Blavatski den store sjæl. Hvor er jeg lykkelig på mennekehedens og egne vegne at det var en kvinde der også kom med ind i billedet som skulle vise os, tolke for os, den historiske udvikling som vi har igennem den hemmelige lære.Nu er den hemmelige lære en slage opslagsbog, det er ikke noget som man kan sætte sig hen og tyre igennem det får man ikke så forfærdeligt meget ud af selv om man gør det. Selvfølgelig får man noget ud af det men ikke det man forventer

. Men der står en prægtig marmor buste af de to, jeg tror hun sidder på en stol og han står ved siden, jeg kan ikke huske hvordan det helt ser ud men jeg er af den formening at det er at gå lidt for vidt, det er ikke de to mennesker vi skal hædre. Vi skal hædre en eneste kraft, tilbede en kraft, vi skal glæde os over at det er bleven fælles for alle levende skabninger.

De vi mindst skulle vente det af har akurrart den samme kraft i sig, nemlig banditten, morderen,spritteren, sjoveren, alle de og disse unge, jeg vil gerne fortælle jer en lille oplevelse jeg har haft og som jeg har glædet mig meget over.

Med den ringe evne jeg har fået lov til at udvikle er jeg bleven sat til at bo i Abel Katrines gade lige over for et gammelt kloster som de unge havde indtaget som deres højborg og hvor det lykkedes dem i kraft af deres primitivitet at få ødelagt totalt indvendig og var begyndt godt udvendigt idet tagstenene faldt ned, de var lige lagt på for fem år siden for flere millioner kroner da det gamle kloster blev sat i stand. Hænder knyttedes, truende rakte man dem op imod dem. De kravlede op af en stige for at komme op igennem et vindue på 1 sal, trods det at de havde en almindelig indgang de kunne komme ind i gennem, men de var bange for politiet, de gjorde det til en fæstning.

Jeg stod og kikkede om aftenen når jeg kom hjem over på bygningen der og jeg vil gerne sige jeg gjorde det modsatte, jeg satte en sol over dem, og med disse mine små evner er det lykkedes at opløse det hele så de selv frivilligt er taget fra uden sværdhug eller noget som helst og nu er der lovet dem en anden bygning når tiden kommer i nærmeste fremtid for de må have et sted også at være og det findes.

Når min lille evne kan gøre det, hvad kan vi så ikke gøre fælles, hvad kan du ikke gøre med din lille evne når du har virkelig ønske om bare om jeg så må sige at hjælpe en lille smule, man siger med et gammelt ord at når man rækker fanden en lille finger så tager han hele hånden, nu hvis du bare rækker din hånden frem så man kan se neglen i god hensigt, så tager Gud hele hånden og armen og personen med, sådan er det bare, det må vi gøre os fuldstændig klart så vi ikke kommer til at tabe gnisten ikke bliver bange når nu det store opgør kommer i april, maj, eller juni måned hvor de planetariske processer er af sådan stilling at de kan glimrende udløse et noget som menneskene ikke har set mage til endnu. Hvad, skal vi bare vente og se.

Men Nordens folk er udset til på sin måde at være det værn, den vagt der står vagt om de store idealer. Det vil sige kernen af det nordiske folk og for femtusind år siden vidste de vise i østen netop det at sådan var det og de talte om manden fra Nord. Og man skuer og skuer og ser i dag med begærlige øjne efter begrebet manden fra Nord. Det er ikke nogen mand, det er dig, det er mig, det er os og vore kammerater, vore medstuderende. Hvor lyset er begyndt at åbenbare sig ganske svagt måske, det er nok i vores indre og som vil folde sig ud til en mægtig flamme af begejstring og glæde og lykke som skal oplyse hele den øvrige jord når nu den ligger mer eller mindre ødelagt for fødderne af det vi kalder for Manden fra Nord.

Manden fra Nord er den kraft som vi skal tænke på en gang i mellem men som ikke er noget menneske i den forstand, det er de forskellige væsener samlet under et på samme måde som hjerte og lunger,nyrer og hjerne og alt det fungerer i perfekt orden på en måde som vi slet ikke rigtig kan følge og forstå endnu men alligevel fungerer i alle de mange forskellige væsener som lever, hvadenten det er videnskabsmænd, hvad enten det er helgener, hvad enten det er fordrukne sutter eller hvad det end nu er, så har vi allesammen den samme Guddommelige kraft i os. Og denne kraft samlet under et er det der kaldes under begrebet Manden fra Nord.

Jeg vil gerne give dig indtryk af at du er en af dem som skal være med til at bygge verden op. Kan du det, nej vil du sige i en falsk beskedenhed, det er jeg alt for lille til, det formår jeg ikke, jeg kan så lidt, jeg har allerede hørt nok om de ting, hvor lidt vi ved og vi har mærket hvor lidt vi forstår. Det er vi klar over, men du kan gøre det i kraft af at du er en ledning. Thi den Guddom der har skabt os og skabt os alle lig for at skabe os lig sig selv, begrebet Ham, lignende hele universet som er Hans legeme, og den Ånd som er endnu større som vi slet ikke ser som ligger udenom og indeni universets kerne og stråler ud.

Alt det der, har en mening det er klart at den mening kan ikke komme til orde fordi vi kan jo ikke tale om den. Hvis jeg stillede mig op på rådhuspladsen på en grøn ølkasse og begyndte at holde et foredrag af de ting som jeg syntes de kunne have godt af at høre, så vil det jo ikke vare ret længe inden der er en flok mennesker der samles omkring denne ølkasse selvom den var tom, men jeg vil dog sige at det ville ikke vare ret længe så kom der en blå vogn kørende op og så vil man lempelig og elskværdigt som man gør det idag hente mig og jeg må følge med og fra rådhuspladsen og til rigshospitalets sjette afdeling der er meget meget kort vej, det behøver man ikke at køre med udrykning for at nå i tide og få mig indlagt der og det første jeg ville få ville være en sprøjte.

Det er urigtigt at være alt for ivrig efter at forkynde for mennesker noget som de ikke har nogen som helst baggrund for at forstå den mindste smule af, vi skal altid tænke på at det de oplever i dagliglivet er precis det som de skal opleve, selv om det ser så umådeligt almindeligt ud.

En dag på vesterbrogade, jeg kom til at stå og kikke ind af et vindue, bag vinduet var der en udstilling af smukke dame klæder. Der kom der to damer, det var mor og datter kunne jeg tydeligt se og en søn og mor, det var den unge datters søn som var uregerlig og græd og skabede sig, han ville gå og ikke stå men moren lod hånt om det og ruskede ham i armen og slog til ham, vil du så tie stille men det gjorde han selvfølgelig ikke for han havde en anden mening end moren havde og den kom til orde der.

Men de stod tilsyneladende alligevel ubekymret om drengens irritation og talte om " jo forstår du, så skal den være sådan og så skal der være en bræmme der men så skal de have en panel" og jeg tænkte hvad er det for en panel, jeg ved ikke hvad detr var for noget, et panel er for mig noget andet end det der ,men det var altså noget med tøj, det har jeg ingen forstand på, jeg har forstand på at se på piger med paneler eller uden paneler men jeg har ikke forstand på hvad de forskellige ting hedder.

Jo, jo jeg kunne stå og tænke jamen sig mig kunne de ikke bruge deres tid til noget bedre end det der. Nej det kan de ikke. De oplever i nuet precis det de skal opleve, og husk, og det er vigtigt, i det jeg indføjer nu, at hvis det hænder dig i dag eller det vil det komme til fremefter, har gjort og vil måske ske den dag i morgen at der vil komme en der er irriteret på dig, svarer dig på en måde som du ikke er tilfreds med, siger ord til dig som er beregnet på at gøre dig bedrøvet, skuffet.

Tidligere ærgrede du dig, tidligere kunne det virkelig lykkedes et menneske at ødelægge dagen for dig. Det er du nået for langt til, hvis du vil videre der hvor du står nu så må du først og fremmest gøre dig klart at det er deres private sag at sige sådan og gøre sådan, hvorfor, fordi de kan ikke andet.

Forbryderen, morderen som vi kalder dem for, de kan kun gøre det som de gør når de gør det i det øjeblik, fordi der er de nået til og de må udvikles igennem følgerne og den som det går ud over er berettiget til at få den prøvelse for ikke at sige at opleve den skade som kommer på deres krop eller måske døden hvis det er et mord, det er simpelthen hans tur der gjorde det næste gang i en kommende inkarnation.

En stod på en sporvogn og kom til at træde en anden over tæerne så voldsomt at den pågældende skreg og så sagde den som havde trådt, det må de altså meget undskylde, nå sagde den anden det skal de ikke , jeg kom til at råbe lidt højt fordi det gjorde ondt, nej træd de bare væk det er deres tur næste gang til at blive trådt på.

Sådan er det bare, fordi lovens ord om begrebet karmas lov, som udmynter sig i det udtryk karmas lov, det er sammen med reinkarnations tanken, den virkelig grundlæggende ide fra Gudens side, for alt liv, ikke alene på vor jord men for planeterne i solsystemet. For livet på solen som har levende væsener, vi kalder dem for Sol devaer, de er nået meget meget højt. Hvordan kan de leve i legemer, de lever i ild legemer, hvordan ser de ud, nøjagtig magen til vores, vi fatter det ikke.

Nej, men hvad fatter du om de tre træer der er i de to lunger som arbejder derinde, lungetræerne, ingenting. Hvordan fatter du nyrernes arbejde o.s.v. Vi opdager dem når vi bliver syge og vi får dårlige nyrer. Det er en måde at Guden har på at gøre opmærksom på organernes arbejde og eksistens.

Og så har vi en anden måde hvor eleverne særligt bliver uddannede. Eleverne, det er hele menneskeheden, men hver på sit trin og når jeg taler om dicipelskab så taler jeg om de væsener som er nået frem til af de veje som naturen har lagt og kortlagt for os i de mindste enkeltheder, skal vi sige om det så er skruehovedet det drejer sig om, om det sidder rigtigt eller ej, alt det har en mening, en betydning, tilsyneladende ganske ligegyldigt, men alligevel.

Så tæt er det, ja helt ned i det enkelte atom, og atomet er ikke det mindste som man jo troede at det var. Atomer som betyder det mindste af alt, men det er bygget op af en hel lille verden,vi fatter det ikke, nej men du er selv sådan en lille verden i det store system, i Altet, i Universet som er det atom hele universet, det synlige univers for os. Det atom som er bygget op af alle de mindre atomer o.s.v. Kan vi fatte det, det skal vi ikke fatte , vi skal lære det, ikke for at kunne bruge det dagligt i tale, omtale o.s.v. undtagen at vi er specialister, er lærerer på det specielle felt eller hvad der nu er vor specielle felt men vi skal lære det for at ha´ det i et indre minde.

Men det egentlige univers, det endelige og uendelige kan ikke forklares. Det opleves som begrebet væren,Jeg Er. For at lære det så har de studerende fået ydermere, da vores vej er kortlagt til de mindste enkeltheder, så har vi fået årsrytmen som vi går ind i i julenatten. Hvad enten vi forstod den elle ikke forstod den så har den sin virke, den virker. Til eks.Når nu foråret kommer, det dejlige forår som vi jo allesammen længes efter, ikke mindst nu i dag hvor i er begyndt at få foråret til at vokse i jeres eget indre thi menneskeheden står foran et gryende forår i hele deres udvikling, hvor ting spirer og skal komme til at blomstre som ved sommertid når hele naturen klæder sig i sin prægtige brudedragt.

Men når det er sagt, så er det med årsrytmen sådan, at den er lagt med sine forskellige mærkelige symboler og for at forstå det er vi begyndt at tale om julen og julenætternes betydning, de tolv hellige nætter. Helt forstå det vil vi ikke kunne, ikke i vores ydre væsen, med vores dagsbevidsthed men det trænger ind og viser sig på de indre planer og det er det der er det allervigtigste.

Men jeg kan her sammenligne det med sorgen og skuffelsen. Menneskene kan ikke forstå hvordan Gud kan tillade at de store ting sker som sker for vores øjne, men vi er selv med til at udløse dem, udforme dem sådan så vi siger jamen det er også vores vilje der sker og det er Guds vilje der sker. Jamen hvor kan han gøre det, fordi vi som studerende er nødt til at opdele livet i tre enheder, nemlig ånd, sjæl og legeme som kommer til at svare til Sol, Måne og Jord.

Ja månen har vi jo opdaget, det er bare sådan en stor rund kugle. Da vi kom op at stå på den ja da fik de besked på at de måtte endelig ikke fortælle at det var bare sådan en tilsyneladende halvbeskidt måne der var der oppe, belyst af Solen som sendte sit vidunderlige romantiske lys som dækker for alt snavs som dækker for alt hvad vi kan se i solskinnets dagslys.

Det er jo sådan, det ved vi jo, at man sagde hurra ved en tale jeg holdt i København, jeg har nemlig også talt i kirkerne derinde. Jeg kom til at sige "det er sådan med måneskinnet" det var i forbindelse med påsken " at pigerne siger nej om dagen men ja i måneskin" så var der en der skrev et brev til mig og sagde " hurra for det, det har vi vist aldrig hørt i en kirke før". Når man ikke har hørt det i en kirke før så er det på høje tid at høre det fordi det er månen der står for vores sjælelige habitus. Det er ikke bare en kugle der hænger der og svinger rundt deroppe den har sin mening, det er en del af os selv, vi må opdele alt i den trehed, det bliver nemlig Faderen, Sønnen og Helligånden.

Jorden, moder jord, jorden er en kvinde. Venus er en pige, det ved vi mens andre planeter er hankøn. Jamen har de da også køn, ja, nu foreksempel Venus den har tilladt sig at have den direkte modsatte bevægelse end alle de andre planeter har og hvor skinner den smukt. Og hvor er der mange der taler om hvis vi kunne komme til Venus engang og se om der er liv der. Det kommer an på en ting. At se om der er liv på de forskellige planer afhænger af hvor langt du er kommet. Det går ikke ved blot at læse en bog, eller en forfatter der skriver om det nok så dygtigt.

Som til eks. Nostradamus som betyder Vor Moder, den hellige mor. Det står som helligåndsbegrebet, og Nostradamus han måtte skrive sine vers, fire liniede vers, sådan i sine forudsigelser at ingen kunne forstå dem, for ellers så var det nyttesløst at skrive dem, men er det ikke nyttesløst at skrive noget som de ikke kunne forstå. Nej, fordi man ved idag, dem der studerer ham grundigt og intenst og dem der virkelig er interreserede og studerer hans liv, da ved de at han har lagt de ord i munden på dem selv at man kan kun forstå versenes indhold egentligt og endeligt når man kan det samme som Nostradamus kunne . Og sådan er det.

Der er kun en der kan forstå Gud i os og det er guden i os selv. En der kan forstå guden i universet og det er guden i os selv. Jeg talte før om Sai Baba som netop har udtalt det der da han har gjort en af sine mærkelige ting som vi hører om men ikke har set, det behøver vi heller ikke. Han gik en tur med en amerikaner og denne amerikaner viste ham sejersstolt et krucifiks han havde af træ med en guldbelagt Kristus skikkelse som var korsfæstet til dette kors. Så viste Sai Baba ham, åbnede sin hånd, se jeg har to pinde liggende her, hvorfor viser du mig dem kommer det fra amerikaneren, jo dem lægger jeg over kors kan du se det, det er sådanne to pinde der har ligget ved siden af hinanden, nu bliver de lagt over kors. Og så lukkede han hånden igen og gjorde sådan? se her og der lå et pragtfuldt kors af guld med den korsfæstede på. Så siger amerikaneren hvordan kan du det, hvordan kan det lade sig gøre. Så sagde Sai Baba det kan kun Gud gøre. Jamen er du da Gud. Ja, og så tilføjede han og det er du også.

Tænk hvilken skaberkraft der bor i jer og som slumrer. Han bliver vagt ganske langsomt nu og kommer ud af sit fængsel. I den nye tidsalder efter fisketidsalderen hvor mesteren symbolsk blev korsfæstet på korset med sine tre nagler og sine fire naglesår som tilsammen giver tallet syv, skabelses symbolet. Tænk engang, i den nye tidsalder da er han stået ned af korset og står som den vidunderlige marmor statue vores guddommelige Thorvaldsen har skabt og som står i danmark i vores domkirke i dag. Bredende armene ud og siger kom til mig, til mig? ja men han står der med sine tolv diciple stående som statuer omkring sig.

Komme til mig. Der står i bibelen et noget som ikke ret mange kan forstå, de siger det er noget vrøvl. Og set på den måde i første omgang så er det også. Mesteren sagde " Du må forlade far og mor, søster og bror, venner og bekendte for at følge mig" Hvem, for at følge Jesus som har levet for 2000 år siden, hvordan skal vi bære os ad med det. Skal vi forlade vores far og mor som vi har fået at vide vi skal elske med den allerstørste kærlighed. Nej det skal vi sandelig ikke, vi skal føle os tættere knyttet til dem end nogensinde men forlade dem for at følge Mig "Jeg Er " for det betyder Jesus, udtrykket Jesus udlækkes på mange måder, blandt en af de vigtigste det er oversættelsen Jeg Er og Jeg Er den Jeg Er.

Det var der en kendt mand der sagde for en hundrede år siden i det gamle Grækenland, hvad er det nu han hedder Sokrates, han sagde jeg er den jeg er. Det er sagt af andre også men han har altså gjort det populært, det er derfor han er så berømt i tiden. Han er såmænd ikke så forfærdeligt langt borte fra os i øjeblikket i sin ånd, det er han ikke.

Men det der har værdi det er at vi forstår skriften på rette måde, det gør vi ikke idag. Den kristendom som skal være ledende i den kommende tidsalder, Vandmands tidsalderen, den skal du være med til at skabe og til at gi ved at lære dig selv at kende, hvad også Sokrates sagde som forøvrigt står over et tempel dernede Lær dig selv at kende. Det er den eneste vej, den eneste mulighed.

Og så går vi tilbage igen til julenatten og lægger mærke til de ejendommelige symboler som vi nu får øje på som er så vidunderlige i virkeligheden efterhånden som årene går og vi tænker mere og mere over det og det kommer vi til .

Ikke af en tilskyndelse udefra, men indefra og da har vi jo det igen som jeg ville have sagt før, sorgen, lidelsen den mærker vi udvortes igennem vores sanseapparatur men vi mærker ikke og forstår ikke den vidunderlig opbyggende faktor som er følgen af en smerte, af en lidelse. Hvad den har for en opdragende under, det kan vi slet ikke forstå eller fatte. Derfor, øv jer langsomt med alle de fiaskoer der følger med i det kølvand, øv jer i at betragte sorgen, lidelsen, skuffelsen som et udtryk for en inspiration fra en af de højere lærerer. Som en inspiration fra selve Guddommen i sin tilrettelæggelse af vores liv som man tilrettelægger et landkort.

Vi har juleaften, julenatten imellem den 24 og 25 og vi går ind i de hellige nætter. Det er noget som er kommet til menneskene for forholdsvis kort tid siden. Menneskeheden har ikke været moden til at få den lære selv om den har eksisteret altid, men nu begynder det at bryde frem og det er ikke meningen at man skal meditere på det mere end som naturligt er for det enkelte menneske. Man må gerne sidde med korslagte ben man må gerne gøre sådan og sådan og man må gerne sige mantra. Jeg spejder kun efter, ligesom vore andre brødre, hvilket resultat det giver. Jeg spejder efter resultatet fra frimurerne,Jeg spejder efter resultatet fra Odd Fellower, fra de forskellige ædle ordner som vi kalder for.

De er der, de skal være der og man leder efter broderskabet i den orden som kalder sig for friheden, for fri murer, men de ved ikke allesammen, nogler ved det,at de er kommet for at lære broderskabet, de kan det ikke. Derfor må man betragte frimureren med nye øjne med Odd Fellow broderen som også viser trekanten, den hellige treenighed igennem sine tre ringe, tre lænker der er sat ind i hinanden hvis forbogstav er V.K.S. som betyder venskab,kærlighed og sandhed.Det kan vi ikke leve op til men vi har det og vi har fået det som en lære .

Julenatten er også en treenigheds åbenbaring. Det er Josef, det er Maria og det er det lille fødte barn. Det er treenigheden igen. Men julenatten i sin ophøjede form, den er i virkeligheden en enorm kraft der tilføres moder jord fra den planetære verden, fra Altet, fra alt levende skabt. Og set med de øjne så gennemlever vi altså igen de tolv hellige nætter hvis tværsum er tre, to og en er tre. Eller hvordan vi nu skal se på de forskellige talværdier som jeg vil komme til men som i selv skal gøre jer umage for at studere for jeg vil umuligt kunne nå at arbejde med de ting men

Jeg lover at ikke alene så længe jeg lever men når jeg ikke er her mere så vil jeg sætte al viljeskraft ind på at følge hver enkelt i den udstrægning som det er min hellige lykkelige kærlighedspligt at følge og hjælpe så vidt jeg kan for vi er nu gået ind i en tidsalder hvor vi skal lære tjenerskab, at tjene og hvor vi må glemme os selv til fordel for helhedens vel.

Lad os nu se lidt på julenattens hændelsesforløb. Hver nat har sit bestemte mantra. Det undlader vi foreløbigt, vi har trukket det hele sammen til en enhed At den ånd der fødes i mig i denne nat vier jeg til arbejde i kærlighedens tjeneste. Har du sagt det, da er du trådt ind i broderskabet, et broderskab uden ringe uden ydre staferinger .

Diverse grader betyder ingenting i den åndelige verden for mestrene, da er det kun hvilket lys der stråler fra dine øjne, hvilket smil og lyset der tændes på dine læber, hvad dine ord giver udtryk for, selv i aldrig så grov en verden, venlighed, hjertelighed, hører til de svingninger som en gang står for den tekst som de kræfter der arbejder i hele universet, skal vi sige Rosenkreutzer ordenens lov, for det er nemlig simpelthen attende grad af frimurerne, er Rosenkreutzer ordenens grad.

Men nu tilbage. Hvad kan vi drage ud af de tolv hellige nætter, det førere til for meget at gøre op med h ver enkelt nats betydning, men det betyder noget for dit indre, for selv om du ikke mærker det i dagliglivet, du skal til at fjerne juletræet og du støvsuger og nu er julen ovre nu er det grå hverdag. Nej, det er ikke grå hverdag. Du er trådt ind i en tilstand, ubemærket, hvor du forlader den grå hverdag til fordel for en lys oplevelse selv i vintermånederne, men for at gøre dem underholdende, de mørke dage her i Norden så har man fastetiden.

Vi har den første fest efter de hellige nætter, det er det vi kalder for den kosmiske dag. Den kosmiske dag er noget umådeligt, det er den 11 februar og den kosmiske dag den tegner sig for at være en indvielsesdag for diciplene, men det sker umærkeligt, trin for trin. En gang får du i forbindelse med den kosmiske dag en dagsklar oplevelse af et møde med mesteren, det kan du ikke undgå. Hvornår det indtræder det skal ikke være min opgave at sige noget om, for det ved jeg intet om. Jeg ved ikke hvor langt den enkelte er nået. Jeg ved bare disse ting her, jeg har selv haft en meget meget stor oplevelse, det skal jeg ikke tale om men bare gøre opmærksom på at den kosmiske dag, hvorfor er det den kosmiske dag at mesteren taler til sine diciple, simpelthen, det er den syvende uge efter julenatten, tæl bare selv efter, det er den 11 februar det ligger fast og det hører til den himmelske og jordiske afdeling.

Men så kommer vi til fastelav, fastel avn, det er en gammel før kirkelig og før kristen fest som man førte op hvor man forklædte sig. vi forklædte os på forskellig vis for at gøre os ukendelige og lave narrestreger, drikke sig fra sans og sa mling og mangen en gammel tante klædte sig ud som en smuk ung pige og så havde hun oplevelser i de dage der som hun ellers aldrig ville have fået, han så ikke hvem hun var, havde han set hende så var det ikke blevet til noget sådan er det bare. men sådan har man gjort og det var ganske naturligt. Men tæller vi fra fastelavns søndag, hvad får vi så, 7 uger før påskemorgen søndag. Og hvad står påsken for, det skal jeg fortælle jer meget grundigt næste gang vi mødes for så nærmer vi os jo med hastige skridt det vi kalder for påske. Det er en viunderlig oplevelde, en vidunderlig erkendelse.

Nå men vi ser videre, det var altså 7 uger fremefter, fastetiden hvor det vil være godt at tage sig selv i nakken og gå efter hvad man nu skal bygge op. Skal vi sige den 11 februar det er den sidste frist for juletidens vibrationer. Men nu går vi videre, vi ser nye talværdier gøre sig gældende.

Fra første påskedag, det vil sige påske morgen med Solens første stråler modtager du en lille dråbe af en indvielse fra det hellige kar, må jeg sige vievandet som du ikke ser men som er for dig, for mig, for os allesammen. Vi modtager fra Solens første stråler hvadenten det sner eller regner eller solen skinner så modtager vi en impuls.

Og i påsketiden som altid følger efter fuldmånen i vædderens tegn efter den 21 marts, før kan det aldrig blive, men det kan blive senere fordi månens bevægelse har forskellige data omkring sin passage omkring jorden. Alt det har en udviklende betydning. Vi er på en fabrik som kemi, fysik og matematik. De tre enheder følger treenigheden. Men i de tre enheder der ligger kun en eneste kraft, læren, udviklingen og alt kan opdeles i matematiske formler.

Derfor er bibelen en bog som dybest set har sin rod i matematiske formler og er kemi og fysik simpelthen. Fysikken i vores krop, men også den fysik som videnskabsmanden anvender og kemien som de også anvender og matematikken. Nu går vi ad matematikkens vej. De talværdier som har med indvielsen at gøre, vi taler om indvielser, hvad er det for indvielser, det skal jeg nøje gøre rede for så man kan forstå det i næste foredrag og det efterfølgende for det kan jeg ikke nå på en aften.

Men det viser os at alle tider har kendt disse løsninger som skal kendes af den enkelte, af hver eneste menneske til sin tid. Jeg peger på fyrretyve dage efter påskenmorgen da har vi Krisi himmelfart og vi har pinsen ti dage efter kristi himmelfart, det vil sige halvtredsindstyve dage efter påskemorgen da har vi pinsen, helligåndens nedstigen, jeg har talt om den før og vil gennemgå disse ting på en sådan måde så at man interreseret kan følge med, jeg kan bare tage en enkelt ting.

Når vi står over for pyramiderne, de som nu er slidt så langt ned som de næsten kan blive slidt ned, så står vi over for et under af bygningskunst. Vi kan ikke forklare det vi kan ikke forstå at de kunne bygge det. Det er aldrig nogensinde bygget af slaver, det er det ikke, det er fejlvurdering, men selv videnskaben den ortodokse er ikke kommet længere endnu end at de må gribe i egen barm og tænke efter og man må undre sig over at de ikke kan tænke så godt efter at de kan indse at sådan kan den ikke være bygget.

Men hvad fortæller den os ikke i sin form. Der står tre bygninger dernede som er identiske med v.k.s. som er identisk med frimurerens murerske, trekanten. Der står intet mindre end fire trekanter og hviler sig op imod hinanden og vi ser det mærkelige at på Keops pyramide, indvielsestemplet, der er ingen top på, den mangler. ja men den er faldet af siger man.Nej det er den ikke, den har aldrig været der. Der er en lille firkant som er menneskets kvadrat, qrst i alfabetet QRST betyder Krist, det står der, ingen kan fjerne det. Alle sprog har de bogstaver stort set i sig med hensyn til den såkaldte civiliserede verden dermed underkender jeg ikke alle de andre som har deres specielle tegn men qrst er kvadratet og det kvadrat er du trådt ind i, jeg også.

Hvad det betydet det skal vi forstå senere og det skal komme til forståelse når vi efterhånden, skal vi sige lever vort daglige liv i øvelse, fordi ingen kan leve op til disse store ting med en to tre, det er selve tidsfænomenet, det tager inkarnationer. Jamen det er da forfærdeligt, hvorfor dog det.

Fra at mennesket bliver bevidstgjort og mere og mere bevidstgjort om tingene, det er det det drejer sig om, så tager det ikke så lang tid inden at vi genoplever de gamle litanier, de gamle ord, de gamle sætninger som blev talt til os inden vi trådte ind i den fysiske verden og gav os til at blive det man kalder mineral ,dyr og menneske. Vi er endnu dyreriget, tilhører dyreriget men vi er på vej ind i menneskeriget. Vi fødes ind i menneskeriget, derfor gør det så ondt for enhver fødsel indebærer smerte.

Skabelses princippet giver smerte. Hvis ikke Kristus havde blandet sig i den affære, dengan vi fik vores øjne og skulle til at se med dem, at fjerne smerten, så havde det været ulideligt for os at se med vores øjne . Og sådan er der forskellige ting hvor Kristus princippet har blandet sig ind i disse processer. Det er noget som i vil blive gjort bekendt med igennem jeres studier. Men lad os nu se et lille øjeblik på hvad korsfæstelsebegrebet i Påsken betyder rent matematisk bogstavelig talt.

Du ser pyramiderne står dernede med sit kvadrat. Set fra oven er det en kvadrat men set nedefra da er det nogle trekanter der står op imod hinanden. Hvis du breder disse trekanter ud til siden ( klipper dem ud i pap og breder dem ud og fastholder i centrum med en usynlig top) hvad har du så, en to tre fire fem seks syv otte hjørner.

Disse talværdier har betydning og når Neophfyten havde dvælet i kongens kammer i 3½ døgn som er det tidsrum som vi oplever som den korteste dag vi har her, hvor lyset er på nulpunktet og hvor vi efter 3½ døgns forløb begynder at mærke lyset åbenbare sig igen som et lille nyfødt barn. Der er det vi skal forstå barnets fødsel i julenatten som lyset der fødes i mennesket.

Forstandens lys, bevidsthedens lys som er forstandens lys, kærlighedens lys som er mennekets hele strålende lys alt det er vi på vej til at opleve. Er det så ikke rimeligt at vi, selv om vi bærer på en hemmelig sorg, en skuffelse og takket være den lader vore læber få en anden stilling end nedadværende og drejer op den anden vej og smiler til mennesker forsigtigt, så de ikke tror vi gør nar af dem.

Ingen ved at når vi har den rigtige talværdi og den rigtige formulering så er dramaet Hamlet et Kristus spil magen til det vi oplever på Golgatha, men det ved vi ikke endnu, jeg ved at der er nogle frimurerer der har koden men det skal jeg ikke komme ind på det er ikke min opgave.

Men der er blot det at sige til det. Læg mærke til i foreksempel i kongens kammer, den kiste der står derinde hugget i en stor blok, hvordan det er gået for sig kan man ikke forklare men den var oprindelig det sted hvor det man kalder Jesus, altså Neophyten som også var Jesus, det var hans sted hvor han modtog sin dåb. Den var fyldt med vand og han modtog sin dåb der, senere blev han lagt på et fletværk af bambus ovenover, som man lagde oven på der så kom brødrene og lagde ham der, og så lå han der og i 3½ døgn var han ude af sit legeme og når han kom tilbage igen skulle han gøre rede for hvad han havde oplevet og kunne han gøre det så var han moden, han havde bestået prøven. Og det var i kongens kammer, for nu var han sandelig konge.

Der er nogle mærkelige kanaler som fører ind til kongens kammer udefra som giver frisk luft blandt andet, nej det var lydkanaler og meget andet. Men i kan nok forstå at hvis der havde ligget en død i den kiste der, han har ikke brug for frisk luft, der har aldrig ligget et væsen der var død i den, men han var opstanden.

Disse kollosale stenkvadre som feks. har med bygningen af loftet at gøre, for slet ikke at tale om de fem kamre ovenover som man ikke ved hvad er og som heller ikke er betegnet med nogensomhelst hiroglyf. Der er dog to hiroglyffer, det ene er en vædder og den anden er en vandkande. Hvad det betyder, det forstod de ikke. Det kan jeg sige jer. Vædderen, fødselsens tegn i vandmandens tid hvor mennesket fødes og omformes fra dyr til menneske. Og det er de fem planer som ligger over jorden o.s.v. og der er to planer under jorden som er så tætte så det kan vi slet ikke forstå.

Vi er ikke i stand til at kunne begribe feks. at der er væsener der, der lever et liv tilsyneladende frit, på samme måde som vi mærker luften på samme måde føler de jorden. De mærker altså ikke tæthedsgraden deri men kan leve der som væsener, det er derfor at kirken sikkert kikkede nedad når de talte om helvede.

På det sted der har bl. andet jordånderne, gruppebevidsthederne deres liv. Hvordan kan alle de gruppeånder som findes, hvordan kan de leve der samlet i sådan en klump. Det kan de fordi de går ind i hinanden, ligesom toner og farver og alting går ind i hinanden her. Jeg har tidligere fortalt jer at alle de toner fra samtlige stationer verden over de er her i stuen lige nu, vi skal bare have et apparat til at udfælde den enkelte bølge linie, det er sagen og der ligger noget nyt inden for lægekunsten som vil være umådelig værdifuldt. Dette med at finde de forskellige bølgelængder, finde de forskellige rytmer o.s.v. og finde ud af det enkelte menneskes specielle rytme, specielle tone.

Men kongens kammer er fem tallet, femtallet. Sarkofagen hviler på det tredje stenskifte i bygningen af pyramiden. Fem tallet er det vi fejrer, nemlig Pinsen, halvtredsinstyvende dagen, et 5 tal med et 0 bagved, i det vi kalder for menneskets udvikling. Thi pinsemorgen og pinsedagen, på et eller andet tidspunkt på dagen, det skal udpeges astrologisk og astrnomisk, da stiger helligånden ned og levendegør noget i dig som er et lille ekstra gave til dig som sammenlagt med de mange mange liv dine mange studier giver dig den fuldgyldig halvstresindstyvende, femtallet, Helligåndens forståelse.

Helligånden betyder Hel lig ånden, det kan vi forstå på dansk for da kan det siges på den måde. Nu har jeg lige gjort opmærksom på disse ting som vi skal se frem til da kommer hele Påskens vækst. Se hvordan det spirer, lyt hvordan det gror, det kan menneskene ikke høre mere, vi har ødelagt vores fine fine høreevne. Ligesom vi har, igennem tobak, narkotika og for megen spiritus og forkert ernæring, har forgrovet vores fine sanseverden. Hvoraf kommer det at en hund har noget man kalder for en fert som meget meget finere kan lugte sig frem til hvor de har gået før end mennesket kan, hvorfor det, vi skulle da være nået længere, tror vi da.

Nuvel, men det jeg gerne vil forklare her og nu, det er at vi skal følge disse dage disse nætter. Det gør vi med vores indre væsen, da sover vi, det skulle vi da helst men hvad enten man sover eller ikke sover så sker der et noget. Det er jo ikke bare i den ydre natur at det kogler og bobler, at det syder men det gør det også i vort indre og det mærker vi som længsel som glæde efter det gryende forår.

Jeg oplevede at få den fornemmelse så stærkt ved en dag i København jeg gik i en sidegade til Gl.Kongevej, da sad i et træ en lille bitte fugl, og den sang så vidunderligt med sit lille næb, nei hvor den sang Solens pris, solen var i færd med at gå til hvile som vi siger og det blev mørkere og mørkere og jeg stod stille og hvad den kunne fortælle mig, så meget smukt om livet, jubel, den endeløse tilsyneladende endeløse jubel. Fuglens jubel den var ikke endeløs den holdt op med at synge og fløj over på en anden gren og så satte den sig til hvile der, den var i færd med at markere sit område, derfor synger fuglene.

Hvad markerer vi vores område med, ja det kan jeg da godt sige jer, det er en latrin tønde, ret meget bedre er det ikke når vi skal se på det men det bliver anderledes. Det vi har foran os, det er et lykkeligt liv, et strålende liv, hvor vi skinner stærkere end solen takket være indvielsen.

Se til Påskeoplevelsen, opstandelse, kræfterne i naturen, hvor blomsterne maser sig op igennem jorden efter deres vinterlange søvn under jordskorpen hvor de trak livet ned i jordløget, ned i roden under jorden derfra hvor dyrene også kommer frem efter en vinterlang søvn. Lad os følge naturen i de dage umærkbart og have opmærksomheden henvendt på hvor smukt det bliver og lad være med at spekulere på alt det som ikke kommer os ved. Livet i Polen, de er så mange millioner, de bør klare deres indre anliggender selv, det kan de ikke men det kan den danske befolkning heller ikke.

Men du skal begynde at klare dine indre anliggender selv, ved egen kraft, ved egen energi, ved hvad. Bl. andet ved at øve venlighed, hjertlighed, forståelse men styret af fornuften. Lad ikke sansernes grovere krav overdøve fornuftens fine stemme som taler til os. Lad os forsøge at forfine os på sådan en måde men lad os deltage i latteren, i skæmten, også i fastelavnen hvor vi klæder os ud som de narre vi er fordi vi gerne vil være noget andet end det vi egentlig er.

Det er en hemmelig forklaring på hvorfor mennesket har den lyst til at blive noget andet, klæde sig ud som riddere eller hvad det nu er og det kan vi glimrende deltage i. Lad os bare gøre det for vi er mennesker der står i den største lære der findes i hele universet. Der står du skal følge dit lands skik, du må være iklædt det lands klædedragt i hvilket du er inkarneret, det står sådan og vi ved det.

Lad være med at gå ud og udbrede den lære til mennesker, men vær den selv. Lad dine øjnes lys lyse. Du har intet mindre end syv åbninger i hovedet og du har tolv i hele kroppen. Du har foruden de syv åbninger i hovedet de to brystvorter otte og ni, navlen ti og anusåbningen elleve og tolv det er kønsorganet. Tænk du har også tolv ribben og du har tolv kirtler, fem åbne og syv lukkede. Chakraerne er de syv.

Der er et noget vi skal lære og nu skal vi til at tage fat i det indre i os. Lad verden have sig selv, du må forlade den og du må forlade dine venner, du må forlade os allesammen for at følge en eneste, nemlig Kristus i dit indre væsen. Det er ikke sådan at gøre. Nu er vi kommet sammen i en gruppe og det har sin mening den er kortlagt ned til de mindste enkeltheder, selvfølgelig er den da det. Det er ikke et spørgsmål om vi er her eller ikke er her til et møde for det kan ikke klares til et møde.

Men ser vi feks. til pyramiden og dens talværdier. Se til feks. de fire naglesår og spydstikket i siden, det giver fem sår i kroppen. Det er symbolet på de fem sanser vi har at arbejde med og fra spydstikket i siden derfra flød blod og vand, det har sin mening. det er de hvide blodlegemer som også tæller med for blodet er en meget mærkelig væske som indeholder noget fantastisk noget, er bolig for vores ånd, vores sjæl, simpelthen.

Og når det er sagt så ser du de fire hjørner som den store pyramide og de andre pyramider udgør. Du har fire hjørner set fra oven og nedefter. Du har otte hjørner når du står oppe fra toppen af Keophs pyramiden og ser dig selv som den niende, ikke hjørne men det niende princip, nemlig mennesket, nitallet og titallet. Lad det nu være det kommer vi ind til senere men symbolerne er der allesammen der er Sphinxen, dyrmennesket med menneskeansigt og dyrekrop, jo det er der altsammen.

Dengang i tidernes morgen da man byggede pyramiderne havde Sphinxen en mægtig guldglorie omkring sig i ædelt guld, den er røvet for længst som også tiden har gjort sit indhug i selve Keophs pyramiden, den ligger nu som et mærkeligt skelet med trappetrin istedet for at være fuldstændig glat sleben flade som spejlede sollyset så vidunderligt så der stod en mægtig bue ovenover, nemlig regnbuen.

Hvorfor regnbuen, det kan jo ikke lade sig gøre i ørkensandet, nej men Nilen er lige klods op af, jo, jo, det var et land som er tankebestemt som der, for pyramiderne de hviler på det sted på kloden hvor der er mest land samlet under et uden at der ellers er store have imellem, precis sådan er det. Det har sin mægtige mening, den korresponderer og selve pyramiden et punkt i Sphinxsens hoved korresponderer med en af vores store moderstjerner, modersole, simpelthen. Det har sin mening, det er begyndelsen til den syvende lotusblomst som breder sig ud og som i helgenbilleder er symbolsk tegnet som udtryk for en glorie, den lysende glorie, det viser at de er indviet, at de tilhører et noget som er hævet over almindelig dyrisk menneskelighed.

Sådan kan vi se frem allerede nu og vi bør gøre det for det er din arv, det er din verden jeg her taler om og du skal bruge den så meget som du overhovedet kan komme i tanke om. Selvfølgelig, hverdagen kræver sit. Vi står igen foran det store vindue hvor de taler om paneler og alt det der, jo, jo det må være sådan. Der skal støvsuges der skal hamres og der skal laves mad, ja, men hvis du kunne huske det som automatfunktion at det du ånder over den mad du står og laver er identisk med helligåndens nedstigen i den føde som andre får. Hvis du rækker et æble til et menneske og velsigner det, så går velsignelsen ind i æblet og mennesket spiser det og atomerne i æblets stofmængde udstråler det som du giver udtryk for i den stille tanke.

Det kræver udholdenhed. Du er den sejrende og du er opstanden. Du er ikke mere korsfæstet. Hvad havde mesteren, han havde fem naglesår, men der var kun tre nagler der gav ham de fire sår, tre og fire er syv. Se til syvstjernen oppe hos os og se til karlsvognen med de tre stjerner udenfor og de fire indeni. De fire mennesket de tre stjerner Gud. Faderen, Sønnen og Helligånden.

Jo, den store bygmester tegnede, han tegnede med sin passer, han tegnede med sin linial, han byggede med sin murske. Der har vi symbolet. Du er en sand fri murer, hvorfor er du det. Tilhører du frimurer ordenen. Jeg siger du er en sand frimurer det øjeblik hvor du bygger din egen frihedsbygning. Hvordan murer du, ved at anvende de naturkræfter igennem din tale, din handling. Solen, Kristus, Jeg er Det, Jeg Er den Jeg ER.

Ser du på solen, når det kan lade sig gøre at se på den, gør det ikke for meget for det kan øjnene ikke tåle men prøv at tænke den tanke at lige i centrum i den glødende kugle der har du det universielle Kristus princip som korresponderer med hele den øvrige universelle verdens strukturs Kristus, Jeg Er, jeg kan og jeg skal. Jamen jeg slap skidt fra det. Godt, så spytter vi i næverne og tager fat på ny. Et nyt forår venter os fremefter, en ny julefødsel venter os. Barnet fødes, barnet vokser op og bliver større og større.

Skakbrættet, pyramiderne de tre, faderen sønnen og helligånden, kemi og fysik og matematik. De er udtryk for akkurat det samme og betyder det, sagt til os nu som lever. Thi når videnskaben når så langt frem så de kan begynde at forstå hvad de har ment med deres mål, da Guderne skabte de bygninger der så opdager vi også at de er bygget på en kæmpemæssig flade lagt ud som et skakbræt med firetresindstyve felter, delt imellem sorte og hvide felter.

Fødselspyramiden, Keophs pyramiden den står i det ene hjørne af dette mægtige skakbræt, den står der, dækkende to sorte og to hvide felter. Den midterste pyramide står omtrent i nærheden af midten af skakbrættet. Den lille pyramide som udtrykkes som begrebet Guds evige billede, den er lidt forskudt uden for men i samme størrelse orden som et felt og det vil sige at det er Neophyttens optagelse.

I som har lidt kendskab til optagelses ceremonierne, hvadenten det er i frimurer ordenen eller i hvilken som helst anden orden ved hvordan man banker på døren og der vil blive lukket op og der lyder et svar o.s.v. det skal jeg ikke komme nærmere ind på, det har jeg måske heller ikke ret til, det er heller ikke nødvendigt. Det er det samme der sker, det er symbol på liv, og de der blev indviet der, forekommer mig at stå for så høj en udvikling så de nu i dag, dengang de blev indviet der og nåede det, er sat til at være menneskehedens ledere i dag.

Vi hørte mest tale men når mesteren får øje på dig og det gør han en dag så skal han nok vide at give dig de direktiver som du skal have og som svarer til den udvikling du har gennemløbet og kan modtage. Han ser kun efter en ting. Han ser efter lyset i dig. Jeg ved du lyser allerede nu. Gå ud på gader og stræder, om natten og om dagen, du lyser. man ser dig ikke på den måde det kan man ikke, nogle kan men mennesker i al almindelighed kan ikke. men lad det i det mindste i den kommende tid være et løfte du giver dig selv, vores andre brødre og søstre at du vil gøre dit bedste for at ihukomme Jeg Er, Jeg Kan og Jeg Vil.

Jeg er Lyset og kun Lyset i Mig er mit virkelige liv, da behøver jeg såmænd ikke at fortælle ret meget mere end det jeg fortæller her. Fordi da er du trådt ind med eller mod din vilje, hvorfor siger jeg imod din vilje, fordi det mål menneskeheden skal nå er tegnet på skaberens tegnebræt, den store verdens arkitekt, den store Mester.

Held og lykke og forbered jer til de kommende fester også i fastel-avn tiden. Vi har feks. en lille bemærkning her, vi har noget der hedder kyndelmisse, det ved i jo godt, det er den 2 februar, jamen den siger os jo ingenting, da er det jo frost, det er det vi kalder for kørmisk knude, det vil sige knuden, frosten, ja, frosten binder os. Vi der lever i norden har den fordel frem for andre at vi har de fire korsarme, sommer, vinter, forår og efterår, det har sin mening. Men kyndelmisse, misse det er messe og kyndel det er lys, det vil sige det kommer af kandellabre lys, sådan er det og sådan bliver det.

Jeg lykønsker jer til jeres fødsel i materien. Jeg lykønsker jer med brødrene som også lykønsker jer til jeres små vanskeligheder som intet er at sammenligne med de store vanskeligheder det uvidende menneske har og må have og skal have. Men tænk på at du kan ikke gøre det du gerne ville, men det lyder igen fra det ene ophøjede punkt i verdens læren, i universets lære. Du er her for at mildne de elendiges lod, så behold du bare den maske du har taget på til fastelavn. Tak