Uddrag fra Henry Ytting om: Hveden - Vokslyset - Jesus forvandler vand til vin - Templerne i Atlantis - Kærlighed og kulde - Den ny tids religion

Hveden.

Hveden gav man sig til at dyrke og man forstod via de store læreres virksomhed og indflydelse at fremelske videnskabsmænd som til den grad dyrkede hveden, hvor hveden i og for sig blev noget andet end hvad den er i dag, ikke alene et næringsmiddel men det var virkelig en hellig kraft der boede i selve hveden fordi at hveden var en del af vores fysiske liv.


Når jeg senere skal gøre rede for pyramiderne da kommer jeg til at tale om sarkofagen i kongens kammer hvis udhugning er lig med et hvedemål, det indre mål af denne kiste som aldrig har rummet noget dødt væsen er et gammelt hvedemål.

Hveden havde en overordentlig stor betydning og at den får en hellig betydning forstår vi ved det faktum som vi møder i vore dages religion når vi hører om juleevangeliet når det lille Jesus barn bliver født i en krybbe og hviler på strå, så er der en forbindelse, en klar linie mellem fortidens oplevelse af hvedekornets helligdom, fordi den gav os livet.


Men der var en anden som gav os livet og det var Solkernen, det er det vi i dag kalder for Kristus eller Christos som det oprindeligt hed ” Den Salvede ”
Og se det er denne kernekraft som er den egentlig styrende af alle de begivenheder der foregår på vor klode via vore planeter som er denne Sols kirtler. Kirtelsystemet i vor Sols legeme.

De gamle Atlantider, da de stod højest i deres religion, betragtede planeterne som englehirakier, som åndsvæsener, hvilket får en til at forstå hvorfor at astrologien, astronomien og også senere astrosofien kom til at stå så umådeligt højt som den gjorde, helt til den kaldæiske tid hvor den kulminerer og hvorfra vi i lige linie tapper .


Vokslysets oprindelse

I ved godt at den middelalderlige, den katolske og den moderne kirke forlangte at det lys der brænder til Jomfru Marias ære skal være af voks. Hvilket i lige linie tilskrives at de har anelse eller kendskab til den forbindelse der var mellem Venus, kærlighedens planet, og vor jord, idet Sanat Kumara havde Bierne med, og voks kommer fra Bi riget.
De forlangte altså kort og godt at det var et rent lys der skulle brænde til Jomfruens ære. Men vi må heller ikke glemme at Jomfruen var identisk med Månen, som dengang var intet mindre end Isis som man senere kaldte månegudinden, det jomfruelige princip og vi havde Osiris som var Solen og Horus barnet som blev korsfæstet også allerede i den ægyptiske kultur da den stod højest.

Hos os bliver det senere Josef og Maria og Jesus barnet.

Jesus forvandler vand til vin

Jeg talte før om den vin som Jesus fremstillede i disse vand krukker. Hvad var det egentlig der skete, der skete det at han forvandlede vand til vin og når jeg skal sammenligne den tids mennesker med den vin der blev fremstillet i krukkerne, den kemiske proces der sker der, så forstår vi hvorfor at mennesket var så rare i modsætning til hvad vi er nu, jeg vil gerne tage mig selv med.


Tænk jer en krukke, man kommer vand i denne krukke og lidt sukker så det bliver dejligt sukker sødt og så lader man det stå. Når det får lov at stå meget meget længe så sker det almindelige som sker alle vegne, det går i forrådnelse, men for at hindre denne forrådnelse så kommer vi gærstof i.
I samme øjeblik vi kommer gærstof ned i dette vand så begynder det at syde og boble, der sker en helt bunke lige til at det sprøjter op men efter en tids forløb falder det til ro og der er sket et noget.
Vandet har forvandlet sig til vin, til spiritus - spirit betyder ånd.
Og nu har det vand som før kunne gå i forrådnelse forandret sig til at blive en væske hvori man kan komme kødrester i så det ikke går i forrådnelse eller andre ting som kan rådne og det holder sig.
Der sker det når vi drikker denne iskolde snaps så brænder den. Altså den er iskold men brænder samtidig på vores indvendige organer.Ser i, da Jesus af Nazareth han forvandlede vand til vin, da er Jesus ”gærkraften” den proces han udfører kemisk kosmisk igennem sin indsigt, igennem sin kunnen, ved rette brug af Kristus kraften forårsager at dette vand bliver til vin for brylluppet i Kanaan er ikke et bryllup mellem mand og kvinde, men det er et bryllup mellem ånd og materie, for Pagten af Sjælen. Forstå det.

Og her ser vi i vort Atlantiske kultur epoke netop dette rare menneske som senere som os bliver nogle rædsomme djævle når den kemiske kosmiske proces kommer til at ske inden i os. Så vi bliver et selvstændigt væsen der er en Jesus og som bliver en Kristus.

Det er det alle taler om og det er det der sker, det er formålet med al evolution, formålet med vor jords tilblivelse, formålet med racernes udvikling.
Så har det hele kun det ene formål igennem en kemisk kosmisk proces i naturen at forvandle jordstoffet til Guddommelig bevidsthed. Bånd nr. 115 kullerup højskole


Templerne i Atlantis
De byggede templer for Solen, for Mars, for Venus. De lagde templet for Solen på et ganske bestemt udpeget sted af de højeste præster, som de store templer blev lagt af Faraoen og en af præstinderne når de skulle slå de tre stave for henholdsvis toth, for livets gud og for dødens gud o.s.v., det kommer jeg nærmere ind på når jeg taler om pyramiderne.
Men inden de trak snorene, som var de vinkler efter hvilke man begyndte at udarbejde planlægningen for det kommende tempel, den kommende tempelbygning.Disse tre pæle er dem man korsfæster den korsfæstede Mester på korset. De tre nagler går igen her, i forstår hentydningen, i forstår, fatter den røde tråd tilbage op til det som er en symbolsk begivenhed for 2000 år siden, som også er en historisk begivenhed, da Jesus af Nazareth har levet og lever for øvrigt som repræsentant for Mesterhirakiet og kalder sig Jesus af Libanon, idet man siger han lever der og stadig arbejder for den mægtige sag.Hovedtemplerne byggedes med en kuppel og templernes størrelse svarede til en mikro kosmisk størrelsesorden til størrelsen af de respektive planeter som de kendte dengang, en anden størrelsesorden.
De byggede således Mars templet med en vidunderlig ren rød farve på kuplen fordi man tillagde Mars den røde farve og dem der var født i Vædderens tegn som blandt andet havde Mars som styrende, skal vi sige som hersker.Jeg vil gerne sige at når i når hertil i jeres udvikling så kan man ikke mere påpege til den styrende kraft, det bliver sværere og sværere at finde et horoskop til mennesker der er nået frem til åndsudvidelse i bevidsthedsudvidelse. Nogle af jer tenderer så småt en udviklingsgrad hvor vi ikke mere har almindelige astrologer, men skal have ganske særlige astrologer som lever, men ikke flere på kloden end jeg har fingre på mine hænder, kan tegne det åndelige horoskop.
Jeg vil være taknemlig for engang at fortælle jer om det åndelige horoskop, det kan jeg ikke nu men jeg kan så meget at jeg kan fortælle at på samme måde som planeterne virker ude i vort solsystem, sådan virker nogle planeter i jeres aura.Når et menneske når nær fuldkommenheden, stråler fra solar plexus 12 strålebundter ud og deler denne aura op i 12 lige store dele og en skønne dag når kronen, chakraen, den tusind bladede lotus begynder at bevæge sig, den syvende rose på korset blomstrer, så begynder disse planeter at bevæge sig og da har vi, da er du et selvstændigt univers, et univers i universet, et fuldkommengjort væsen i dette vort solsystem.

Vi har en indsigt som skal gavne og hjælpe den nuværende nødstedte jordmenneskehed og det er af den grund vi taler om Atlantis også selv om det er et sunket kontinent, fordi at mange af grundene til de fortrædeligheder vi oplever også blev grundlagt der og som de ædle præster ikke kunne tolerere. For når et system kulminerer, så får det også et forfald, det er sket mange gange og jeg skal i aften berøre et meget farligt emne, man kalder det for sort magi.


Jeg hører til dem som ikke accepterer det udtryk, for hvad er sort magi. Man hører teosofisk studerende, med dyb respekt for det alt sammen, hos os findes ingen kritik af noget som helst, idet jeg her i disse omgivelser kan sige at den der kritiserer et noget, kritiserer skaberens værk. Vi lader de andre om det.Hvem er det der udfører sort magi. De andre, altid de andre, ikke den der taler om, for dem som taler om sort magi de ved nemlig slet ikke hvad de taler om ligeså lidt som nogle der taler om Kristusbevidstheden.

Kristusbevidstheden er noget ganske enormt. Ganske vist er din bevidsthed under vældig udvidelse i øjeblikket, jeg ved det, og i mærker det selv. Tænk på hvad i, i een inkarnation har oplevet, har nået i forhold til hvad man tidligere opnåede , som nogle af vore forfædre der var bønder og ikke flyttede sig, men var det samme sted i en hel inkarnationen. I dag farer vi fra sted til sted. Volden er blevet en daglig fremstilling i medier og fjernsyn og vi sluger det hele.

Har i nogensinde når i sidder med avisen og ser en morders ansigt ladet hænderne kærtegne og køre hen over sådan et billedet og sagt uden at nogen hørte det Bror, for det er det eneste det menneske trænger til fordi han har gjort det mange andre havde tænkt på at gøre men ikke turde og ikke kunne. Se det er et virkeligt billede.


Men se disse kirtler, disse templer, de havde deres respektive størrelsesorden. Templet for Venus var blåt eller alfa smaragdgrønt.
Jeg har selv stærk forbindelse med Venus, jeg har et hjem deroppe på en mærkelig måde, men det er Venus atmosfære. Der er ikke et menneske der kan fatte det, jeg siger det bare her, men glem det igen. Jeg er ikke den eneste der har det sådan.
I kan tro vi har mange skønne hjem rundt omkring, det er ganske enkelt vores sommerhuse i åndens verden.

Venus er den planet som sier kærlighedskræfterne fra fordi den er i stand til at opsuge disse kræfter, de andre kræfter som Solen sender sies af hver sin respektive planet og sendes videre i kommunikation til den kirtel som planeten har skabt i os bygget og arbejder igennem hvorved vores skæbne mønster bliver dannet

En bestemt dag på året, da er der en festdag for Solen, alle møder frem på denne dag. Dem der tihører Mars er iført en skarlagensrød kjortel, Dem der tilhører Venus er iført en dragt hvis farve svarer til Venus og med Venus forskellige fine farvetoner og vibrationer.


Den første vi ser efter Solånderne er den der tilhører Solen, de ophøjede præster som er klædt i en hvid karmoisin kappe vævet med guld som dog ikke gør kappen stiv men gør den blød. De kendte noget som vi ikke kender her og hvor, når Solens stråler faldt på dem, gjorde dem blændende, som solstråler.

De kommer i procession og de går rundt omkring dette cirkelrunde tempel inden de går derind og begynder Gudstjeneste. Efter dem kommer nogle der tilhører noget vi ikke kender ret meget til i dag. En planet som man ikke taler meget om Vulcan, den ligger nærmest Solen, den ligger nærmere end Merkur.
Vulcan, den 7ende skabelsesdag.

Vi nærmer os mere og mere Solen som kerne tilbage til vores hjem. Der er allerede dækket bord for mange af jer i Faderens hus, som venter på den fortabte søns hjemkomst. Det er dig, det er mig, det er os.
Fortabt, helt misforstået igennem præstens tale, men nok om det.

Se denne tempeltjeneste, den virkede på den måde at da de gik i deres kapper, nu ved jeg ikke hvilken farve de havde men den var orange lignende, ild lignende, det var dem, omkring dem kom så de andre Merkur vennerne og så kom endelig de respektive planeter i den orden som de ligger fra Solen, man bevægede sig imod hinanden.

Jeg ved ikke om i er bekendt med at Venus tillader sig den særlige bemærkelsesværdige proces at bevæge sig lige stik modsat i cirkulation hvad alle de andre planeter gør.
Den har en modsat drejning, det har med de fine Jomfruelige svingninger at gøre.

Man gik altså i cirkler og på et bestemt tidspunkt gik man så endelig til selve begivenheden. En vidunderlig oplevelse. Senere vil vi gøre os kunststykket efter her på vores klode om føje tid. Da vil vi bygge templer i samme størrelsesorden og da vil vores gudstjeneste være præget af farvestof, da nogen dyrker musikken som kunst og gudstjeneste og andre dyrker videnskab som sådan, kemi og matematik o.s.v.
Jeg forlader for et øjeblik denne vidunderlige gudstjeneste som vi slet ikke har fantasi nok til at forestille os i skønhedDet er nemlig meningen, der hvor præsterne, når de endelig når til kulminationen, hvor Solenergien arbejder igennem hele dette vidunderlige orgie af festgudstjeneste og hvor hymner stiger til Solen, til Solånden, ikke til den fysiske planet men til Solånden som er det egentlige liv, for Solen har 7 legemer som alle har 7 legemer og Solkernen er Kristus og de forskellige legemer, de 7 legemer er derfra hvor de 7 stråler stryger ud i rummet.

Det er deres spirituelle oplevelse hvor alle der er delagtige i denne fest får indbygget i sig dele af sådan en kraft at deres daglige liv bliver gudstjeneste, så arbejdet bliver gudstjeneste.

Er i klar over at bondemanden da han gik og strøede kornet ud og sang sin hymne til livet mens de guldnæbbede små jublede i kor med ham taksigelse til den evige Guddommelige. Der er mere i det korn end i det vi kører ud på marken med maskinkraft. Det er det vi skal nå, at gøre vores arbejde til en gudstjeneste, selv om det bare var en bondemand der gik og sang så livet blev en lykke en fest, i dag er det en forbandelse og forbandelsen kom da intellektet skulle ind i Adam ” i dit ansigts sved skal du tjene dit brød” det er i færd med at ændre sig nu, nok om det.

Vi går til en tid hvor alt det der har strålet så vidunderligt men nu begynder at tage en anden retning, misundelse, tvivl begynder at arbejde, det er de negative pooler, men det er nødvendigt for at mennesket engang kan blive et højt uddannet intellektuelt tænkende væsen, vidende væsen. Så må disse kemisk kosmiske processer til i vores styrelsesorden. Derfor er det at når vi ser den korsfæstede Mester på Golgata som betyder hovedpandestedet.
Så er der et kors på den ene side og et kors på den anden side og han er selv korsfæstet på det midterste kors. Den ene er antipatien, den anden er sympatien. Antipatien er ham der siger ”stig ned af dit kors hvis du er Guds søn og hjælp dig selv”. Det er en hån, for det eneste vi ikke kan det er at hjælpe os selv. Kun ved at hjælpe andre når vi videre frem, fra nu af og videre frem.

Læg mærke til at de blev heller ikke korsfæstede selv om nogle malere har malet dem sådan, det er forkert, deres knogler blev knust, de var bundet til korset, kun han var naglet med de tre nagler.

Se alt det her har en meget dybere forståelse en dybere fortolkning i det vi kalder for ånd, sjæl og fysik har vi Sol, Måne og Jord.
Vores jordkrop er den her, vores sjæl iblandt de finere legemer tilhører Månen og Ånden er Solen. Det er tonen, det er farven og det er tallet. Derfor talmystikken.


Der var nogle der begyndte at gå den modsatte vej, mørkets præster, tusmørkets sønner som har en mægtig opgave med at uddanne og udvikle visse kræfter i os, dem vi kalder for de seksuelle begavede kræfter. Hvor senere den seksuelle kraft fra navlen og nedad til fødderne er virksom, hvor Eros kraften stiger opad og beliver hjerneorganet. Se alt set har med de komisk kosmiske processer at gøre.

Der kom efterhånden en udvikling som gik den modsatte vej. Mørkets kræfter, mørkets hirakier kom til at beherske jordmenneskeheden, ikke de højt udviklede præster som vidste det skulle ske, (en af grundende til at pyramiderne blev bygget) fordi at præsterne vidste at nu kom der sådan en bølge, den bølge, det var en nedgangs bølge hvor jordskorpen blev vasket ren. Det vi kalder for syndfloden. Til sidst var hele Atlantis gået under men forinden havde det hvide broderskab overflyttet den åndelige lampe til ægyptisk jord, hvor så hele dette vidunderlige spil gentager sig.

Men dette gruelige syn som vi kommer til at opleve, er at kemien har formået at dyrke ja i ved godt at i kornet er også andre egenskaber.
Man fremstillede spiritus, en væske som gjorde mennesker sanseløse og det billede jeg ganske hurtigt, jeg vil ikke opholde mig ret længe ved det, skal fremmane hvordan de søgte ned i jordhuler i dybde, ind i klippehuler og der oplevede gude ofre. De havde altså en gude kult så rædselsfuld og dyrkede det i symbolik og i orgier af en sanseløs orden, hvoraf da de til sidst i fuldstændig bevidstløs, sanseløs mænd og kvinder i bundter i enorm seksuel udskejelse og vildskab tiltrak kræfter som siden hen ikke har sluppet jordmenneskeheden.
Men husk det var en nødvendighed og når Gud kan tillade det, kan vi også.

Og her oplever vi en art mørkets gudstjeneste som jeg ikke skal komme nærmere ind på. Slagteoffer, blod fra uskyldige børn, blodoffer, en vildskab og når kulminationen var så i stedet for lyset som steg op i Solens tempel, steg op som en tak til Guderne, en kraft der lagde sig omkring kloden, en lysets kraft. Så lagde sig her den svøbe, det mørke slør over jorden som vi i dag endnu har at kæmpe med.

Smerterne, sorgen, lidelse er det der åbner for vores forståelse af livets værdi, for når lidelsen er kulmineret i et menneske og egoet ikke kan tåle mere lidelse så begynder det at spørge efter vejen ud af lidelsen og finder den, der er ingen der ikke finder den.
Men denne mørkets fyrste, han rejste sig og er med til at styre jordmenneskeheden. Frygtelige kræfter blev til det og manifesterer sig i storm. Så når en dag når kanonerne tordner, når Ahriman tøffer hen over jernbaneskinnerne, stålet, brutalitet, hårdheden, maskinernes voldsherredømme. Så er det starten dengang da mennesket endnu var barn men begyndte anelsesvis, kimbetegnet at gå ind i den frøtilstand, den vibrationsorden som trods alt førte dem frem til deres ophøjede guddommelige bevidsthedsudvidelse hvor i ikke alene får lov til at kalde jer selv for mennesker men ganske enkelt et med guden, som Mesteren sagde ”Jeg og Faderen er Et
Kullerup højskole bånd nr. 115


Kærlighed og kulde
Når vi taler om kærlighed hos os så taler vi om mildhed og varme, det er helt ufatteligt for store dele af mennesker i almindelighed at kærlighed også er hård i sin udtryksform.Ved i at universets kærlighed er identisk med universets kulde.

Kulden er også en drivkraft, kulde er noget andet end det vi mærker igennem vores sanseorganer. Vi tager vinterfrakke på når sneen falder og vandet fryser, der sker et noget i Naturen, men bag ligger der som sædvanlig lige så mange ting som vi ikke ser og mere endnu. Kullerup højskole bånd nr. 115

 

Den ny Tids religion

Hvad vi kan tale om i dag var umuligt for blot 100 år siden.
Det mine kammerater og jeg sidder og siger var fuldstændigt umuligt at forstå, det er da også derfor at der kun var en ting at gøre fra kirkens side og det var at bringe dem af vejen der kom med nye tanker, nye ideer, fordi de anede naturligt igennem deres indsigt at så var grundvolden lagt til deres indbildte fordærv, til deres nederlag, en begivenhed som vil manifestere sig klart på vores jordklode, det har jeg talt om før og vi må se det i øjnene, i året 1998 er det vi kalder for den almindelige kirke definitivt færdig, det betyder ikke at religionen er færdig, tværtimod.

Det betyder at nu kan kræfter som har været holdt nede, få lov til at få de gro betingelser, den vækst som det naturligt må have for at realisere sig.

Det betyder at jordmennesket bliver klar over at det er ikke i gamle klostergange, i gamle skrifter mere, at vi finder vej til Sandheden.

Kun ved at se ind i vort eget Selv. Thi der inde er hele universet en kopi, således som det er bygget, skabt, formet af det vi kalder for Livet Selv. Om du så vil kalde Livet for Gud, om du vil kalde Livet for Lyset, om du vil kalde det for Sandheden, eller give det mange andre navne, så er der kun Et Livet og bevidstheden om livets eksistens igennem de funktioner de forskellige respektive legemer kan give hvad enten det nu er igennem planteriget i mere udvidet forstand, igennem dyreriget i endnu højere forstand, for slet ikke at tale om hvad bevidstheden formår at formulere om livets eksistens og virken i os og igennem os, da alt liv er liv, netop hos mennesket for slet ikke at tale om det kommende menneske. 24-8-1974