Henry Yttings horoskop

Henry Yttings horoskopHenry Ytting var en skattet foredragsholder i psykiske kredse og sammenslutninger, her såvel som i Norge og Sverige. Han indviede sine tilhørere i de universelle love, i reinkarnation, i livet efter døden. Han var en uudtømmelig kilde af viden om emnet: Hvorfor - Hvorfra -Hvorhen.

Solen er i det ildfulde og livsbekræftende Vædderens tegn, men selv om fire planeter står i vædderens tegn var han ikke nogen helt almindelig vædder. Det at solen og månen er i sambestråling gjorde ham mere bevægelig, sensitiv og fintfølende end normalt for væddere

I fødselsøjeblikket (ACS) er det opstigende filosofiske Skyttens tegn med til at farve hans egenskaber og karakter. En stræben efter vide horisonter, både i almindelig forstand og i religiøs og filosofisk henseende forøges.

I 1 felt er Uranus i personlighedsområdet aspekteret til fem planeter og dominant i kraft af kontakten til MC, samt det dominante 3.felt (kommunikation) og Pluto tæt ved 7. husspids, i spænding til ASC, viser en enestående orginal med en højst usædvanlig livsstil. Trods Neptuns dominante placering og aspekter til 3. felt taget i betragtning havde Henry en misundelsesværdig fantasi og oplevelsesevne. Dertil en næsten urokkelig sikkerhed og tro på sig selv, affødt af vædder-indflydelsen og horoskopherskeren Jupiters fine kontakter til Sol, Måne sambestrålingen.

Med det stærke 3. felt hvor Solen, som styrer 8. felt er markant placeret er det ikke underligt at Henry blev  formidler af en speciel viden.

Horoskopherskeren Jupiters placering i Tvillingernes tegn og i det aktive 5. felt, sætter yderligere skub i talegaverne i både det kreative og i det kunstneriske element.

Pluto, som styrer målsætningsaksen er kommunikationsorienteret og viser hen til det store publikum. Det siger noget om de kilder han havde at øse af, - tankerne kom til ham hurtigere end han kunne nå at udtrykke dem - manuskript er ganske overflødigt. Men med Neptun-spændinger kommer der også mange sidespring og det kræver megen disciplin at holde sig til ét emne, når han nu rummede dem alle.

Kærlighed

Med Pluto som hersker over 10. felt, tæt ved 7. felt (partnerskab) og yderligere i fin kontakt med Merkur, herskeren for 7. felt, så var det for Henry alle eller ingen. Det mest usædvanlige ved ham  var at han mestrede at have overskud og lige varme følelser for alle - uanset deres meninger om ham- hvilket blev forstået og undertiden misforstået. Neptun-spændingen til Sol og Måne gav sladder om hans person og hans forhold til kvinder.

For Henry kunne der ikke blive tale om at lade sig begrænse til et menneske, han arbejdede for menneskehedens forståelse for de åndelige liv,det vi ikke ser, og det vi ikke forstod gjorde han forståeligt med hjælp fra Neptuns, Saturns og Uranus aspekter til og med Plutos indvirken på målsætningsaksen.

Henry Ytting lod sig føde på et tidspunkt og et sted der gav ham mulighed for at udfolde geniale anlæg og at videregive sine erfaringer fra tidligere eksistenser. Med den viden som Henry havde var han ikke medlem af noget for som han sagde: Jeg er medlem af den største af alle loger - menneskelogen lig den universelle verdensorden