Bi - Honning

Gennem biernes honning virker universets kræfter ind i mennesket og bevirker det rette forhold imellem det flydende og luftformige i vores organisme, som sætter sjælen i stand til at arbejde i vores organer og gør mennesket stærk

I mennesket strømmer hele tiden fra hovedet og ned i lemmerne det samme som jorden engang har ladet strømme fra sit indre og ud til overfladen og som der har afsat sig som kvarts krystaller. Kvarts eller som vi kalder det kiselsyre.

Bierne bygger af voks sekskantede hule celler i samme form som kvarts krystaller, en spise som i mennesket forvandles til denne i sekskant formen virkende kraft. Processen stopper på det punkt hvor kvartsen går over til at blive sekskantet.

Vort liv beror på at der stadig hersker en tendens til at danne sekskantede krystaller men at denne tendens bringes til ophør , således at der ikke virkelig opstår krystaller.

Barnet får den i sekskant formen virkende kraft igennem den naturlige mælk, modermælken, mens det voksne, ældre menneske kun har brug for honningens formende kraft, evt. iblandet lidt fortyndet kiselsyre.

Hos folk som ikke tåler honningen må man først se på hvad de fejler. Honning kræver et hurtigt stofskifte, så det er mange gange et for langsomt stofskifte som ligger til grund.

Ved Rakitis kan honning være med til at styrke legemets form og fasthed som jo netop ikke bliver udviklet nok ved engelsk sygen.

Bierne føler den sindsstemning et menneske er i. Når vi føler angst eller vrede virker det på blodet. Bierne føler en forandring i den sekskantede krafts virkemåde og stikker, i det ene tilfælde fordi de tror at der er honning at hente, i det andet fordi de tror at man vil berøve dem denne kraft.

Et interresant eks. på mennesket og biernes tilhørsforhold ser vi i et mikroskop. Hvis man ser i en blodåre, ser man en sværm af små bevægende punkter som ligner en bisaværm. På samme måde med bikuben set i et formindskelsesglas, ville hele sværmen ligne en muskel.

Bivokset svarer til noget der findes som kraft i mennesket. I gammel tid når man brændte vokslys og vokslyset smeltede ved varmen og gik op i luft, følte man noget der svarede til en proces i sit eget legeme, som stemte til andagt.

En gammel bonderegel siger at falder der regn den 3 maj får vi ingen honning det år.Dette har med kosmiske forhold at gøre fordi at når Solen står i Vædderens tegn modtager den fra himlen ganske bestemte kræfter som den sende videre til jorden. Regner det i den tid virker jordkræfterne stærkest og Solkraften svækkes. Men er det smukt vejr udvikles den søde substans i blomsterne som åbenbarer sig i honningen. Hvis Solen først virker i tyrens tegn har den ikke længere kræfter som fremmer honningdannelsen.

En anden vigtig ting er at hvis man fodrer bierne med sukker kan det ske at kun de stærkeste overlever eller at der kan opstå sygdom blandt de svageste. Hvis man derimod tilsætter lidt kamille the i sukkeret hjælper man og understøtter bierne i deres forvandling af sukkeret til honning.

Honningen har i sin tid været anset for så værdifuld en gave fra naturen at den hverken blev solgt eller kunne købes for penge.

For dem der er mere nysgerreige kan jeg anbefale at læse: Rudolf Steiner - Biernes væsen / Brages forlag